Mokesčių įtaka individualia žemės ūkio veikla užsiimantiems asmenims

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių įtaka individualia žemės ūkio veikla užsiimantiems asmenims
Alternative Title:
Influence of taxes on the people performing the individual agricultural activity
Keywords:
LT
Individuali žemės ūkio veikla; Lengvatos; Mokesčių sistema; Tarifai; Verslo plėtra; Įmokos.
EN
Business development; Individual agricultural activity; Payment; Payments; Tariffs; Tax concessions; Tax consessions; Taxation system.
Summary / Abstract:

LTŽemės ūkio veikla Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos valstybių, palaipsniui tampa pelningu verslu ir nuo 2009 m. žemės ūkio juridiniai ir fiziniai asmenys įtraukti į bendrą šalies mokesčių sistemą. Atsisakyta daugelio mokestinių lengvatų, vienų mokesčių tarifai buvo didinami, kitų — mažinami, išplėsta mokesčių mokėtojų bazė. Mokesčių sistema neturi stabdyti ar neigiamai veikti asmenų veiklos bei ūkio plėtros. Per dideli mokesčiai ar netinkama jų sistema gali turėti neigiamą įtaką visų šalies institucijų ir pavienių subjektų veikloje. Sukūrus tinkamą mokesčių sistemą ir taikant apmokestinimą jis turi ne tik padėti kurti naujas darbo vietas, bet ir nuolat stiprinti ir plėsti šalies ekonomiką. Dėl šių priežasčių, kuriant mokesčių įstatymus ir vykdant ekonominę politiką, labai svarbu atsižvelgti į tai, kas ir iš kokių šaltinių tuos mokesčius mokės, koks mokėtojų finansinis pajėgumas, ar mokesčiai nebus nepakeliama našta, stabdanti asmenų ar viso ūkio plėtojimąsi. Įvertinus individualia žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų mokesčius ir įmokas, nustatyta, kad mokesčių sistema yra sudėtinga, nes neatsižvelgta į mokėtojų finansinį pajėgumą, kuris stabdo verslo plėtrą. Tai mažina privataus investavimo galimybes ir namų ūkių prekių paklausą. Mokesčių sistema turėtų būti visiems aiški, tuomet mokesčių mokėtojai sutaupytų laiko, kurį galėtų nukreipti į verslą.

ENAgricultural activities in Lithuania, like in many European countries, have gradually become a profitable business. Since 2009 legal and natural agricultural entities have been included in the common tax system of the country. Many tax privileges have been renounced; some tax rates have been increased and others reduced; the taxpayer base has been expanded. The tax system should not stop or negatively affect persons’ activities and farm development. Too big taxes or their inadequate system can have a negative influence on the activities of all institutions and individual entities of the country. If the adequate tax system is created, taxation should not only help to create new jobs, but also to regularly strengthen and develop the country’s economy. Due to these reasons, when creating tax laws and pursuing economic policy, it is very important to take into account who and from which sources will pay those taxes, what financial capacity the payers have, whether taxes will not be a disproportionate burden preventing the development of entities or farm. Having evaluated taxes and contributions of self-employed persons engaged in agricultural activities, the paper establishes that the tax system is sophisticated, because it does not consider the payers’ financial capacity that prevents business development. This reduces private investment opportunities and demand for household commodities. The tax system should be clear to everybody, which would help taxpayers to save time and spare it on business.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44291
Updated:
2017-03-08 09:43:07
Metrics:
Views: 5
Export: