Lietuvos mokesčių sistema : mokesčių naštos tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mokesčių sistema: mokesčių naštos tyrimas
Alternative Title:
Lithuanian tax system: analysis of a tax burden
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2003, t. 4, Nr. 1, p. 36-42
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje Lietuvos mokesčių sistema tyrinėjama mokesčių naštos aspektu. Ligi šiol paskelbti mokesčių naštos vertinimai ir prognozės, autorių nuomone, galėtų būti patobulinti ir tvirčiau pagrįsti, jeigu būtų atsižvelgta į Lietuvos ūkio šakinės struktūros kitimą. Straipsnyje akcentuojama, jog atskirų ūkio šakų lyginamosios dalies ekonomikoje augimas ar mažėjimas lemia tiesioginių ir netiesioginių mokesčių bazės plačiąja prasme kitimą ir kartu veikia mokesčių naštos rodiklį. Straipsnyje pasiūlytas mokesčių naštos įvertinimo modelis, pagal kurį Lietuvoje būtų galima skaičiuoti ir prognozuoti mokesčių naštos rodiklį. Siūlomo modelio taikymas leistų nustatyti mokesčių naštos kitimo kryptį restruktūrizuojant Lietuvos ūkį, tiksliau apskaičiuoti jo dydį. Straipsnyje aprašomos mokesčių naštos kitimo tendencijos iki 2004 metų tuo atveju, jeigu šalies ūkis išlaikytų tiriamuoju laikotarpiu statistiškai fiksuotas restruktūrizavimosi kryptis. Apskaičiuota mokesčių našta lyginama su užsienio šalių rodikliais, įvertinami lyginimo rezultatai. [Iš leidinio]

ENThis article is designed to examine Lithuanian tax system putting emphasis on a tax burden aspect. Periodically in Lithuania various concepts of tax systems reforms versions arc introduced. Quite often it is highlighted that a tax burden in Lithuania is much too high and there is a need to down scale it. Putting stress on this aspect of a tax system requires the evaluation and examination of critical factors of the tax burden index. As a rule, such analyses arc performed trying to determine the most plausible effect of changes of the tax system laws (pay rate, levy base or change of the accounting rules) on preferred tax index. Authors of the article stress that the research of (he tax burden variation determined by such factor as country economy structure, is missing. In the presented paper a model of impact of economy structure on the index of a tax burden has been developed. A straight-line regression chaffer is made, the usage of which allows to perform prognoses of the tax burden taking into account changes of the country economy structure. In the article prognoses of the tax burden index until 2004 are performed. Also, the tax burden index of Lithuania has been compared with other countries. [Text from author]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46808
Updated:
2019-01-08 19:17:18
Metrics:
Views: 59
Export: