A Competence-based manager concept in learning competitive tourism organizations in Lithuania accommodations institutions : aspect of Šiauliai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Competence-based manager concept in learning competitive tourism organizations in Lithuania accommodations institutions: aspect of Šiauliai
Alternative Title:
Turizmo vadybos specialistų kompetencijų koncepcija besimokančiose Lietuvos turizmo organizacijose: Šiaulių miesto apgyvendinimo įstaigų aspektas
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2006, Nr. 1 (7), p. 154-160
Keywords:
LT
Apgyvendinimo įstaigos Šiauliuose; Besimokanti organizacija; Vadovo kompetencijos.
EN
Accommodation institutions in Šiauliai; Competencies of manager; Learning organization.
Summary / Abstract:

LTBesimokančios organizacijos kaip kompetentingos organizacijos vadyboje pateikė idėją pakeisti ne tik susiklosčiusią organizacijos kultūrą, veiklas, bet taip pat būdus, kaip naujos besimokančios organizacijos turi konkuruoti besiplečiančioje rinkoje. Konkurencingumas yra vienas iš besimokančios organizacijos kriterijų. Siekiant sėkmingai konkuruoti rinkoje, besimokančios organizacijos pirmiausia turėtų susikoncentruoti į vadovo turizmo verslo kompetencijų vystymą. Straipsnio teorinis pagrindas - besimokančios organizacijos kompetencijų koncepcija. Kompetencijos terminą sudaro individo ir institucijos elgsena, tai jos pagrindas, besimokančios turizmo organizacijos atveju - tai individų ir institucijos elgsena konkurencijos sąlygomis. Straipsnyje pateikiamos besimokančios turizmo organizacijos vadovo kompetencijos: požiūris į žinias, konceptualūs, techniniai ir tarpasmeniniai gebėjimai. Be to, į vadovo kompetencijas įeina gebėjimas prognozuoti, derinti vertybes, įgalioti bei įvertinti save. Empirinėje straipsnio dalyje pateikiama apklausa, pravesta tarp Šiauliuose veikiančių apgyvendinimo paslaugas teikiančių organizacijų darbuotojų siekiant išsiaiškinti jų nuomonę apie vadovų kompetencijas. Ši apklausa parodė, kad didžiausias dėmesys yra kreipiamas į vadybą ir stebėseną, taip pat derybų ir įtikinėjimo įgūdžius, pokyčių valdymą ir konsultavimą. Tyrimo rezultatai rodo, kad 3-4 žvaigždučių viešbučių vadovai yra kompetetingi teikti turizmo paslaugas, tuo tarpu 1 žvaigždutės, bendrabučių ir svečių namų vadovai turėtų įgyti teorinių žinių ir praktinės patirties, būtinų vadovaujant turizmo ir paslaugų įmonėms.Reikšminiai žodžiai: Besimokanti organizacija; Vadovo kompetencijos; Apgyvendinimo įstaigos Šiauliuose; Learning organization; Competencies of manager; Accommodation institutions in Šiauliai.

ENLearning organizations as competitive organizations have come into the management field and terms with the idea to change not only already established organizational culture, activities, but also the way new learning organizations should compete in the expanding market. In order to successfully compete in the market, first, learning organizations should concentrate on developing manager competences to run tourism business. Scientific novelty of the paper lies in the research that was completed for the first time in Lithuania and Šiauliai city and Šiauliai accommodation institutions' manager competences were evaluated in the aspect of a learning tourism organization. Scientific value of the research can be stressed in several ways. Theoretically, a different viewpoint of Lithuanian authors' towards competence dimensions is presented. Practically, all the gathered information is useful for tourism companies' managers to orient towards the learning competitive organization. The subject of the research is competences of a manager of a learning competitive tourism organization. The aim of the research is to present the main competences of a manager of a learning tourism organization as a competitive one in Lithuania. The objectives of the research are the following: 1. to describe the relations between a learning organization and competition; 2. to present competences of a manager in a learning tourism organization; 3. to identify the main manager competences in Šiauliai accommodation institutions as tourism organizations. The methods of the research are scientific literature analysis, survey, and statistical method - weighted average. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Profesinio rengimo metodologija / Rimantas Laužackas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. 331 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4320
Updated:
2018-12-17 11:45:49
Metrics:
Views: 18    Downloads: 7
Export: