Audito misija ir dabarties iššūkiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Audito misija ir dabarties iššūkiai
Alternative Title:
Auditing mission and present challengers
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2005, Nr. 4 (33), p. 87-91
Keywords:
LT
Auditas / Audit.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas audito vaidmuo ir funkcijos šių laikų ūkiniame gyvenime, aptariama audito padėtis ir jo reglamentavimas. Nagrinėjama besikeičiančių ūkininkavimo sąlygų įtaka audito plėtrai. Atliktas tyrimas remiasi audito Lietuvoje ir kitose šalyse palyginamąja analize, įstatymų, tarptautinių ir nacionalinių audito standartų kritiniu vertinimu. Aptariamos auditoriaus kvalifikacijos įgijimo kliūtys, auditoriaus atliekamas darbas ir jo rezultatų nauda. Nustatyta, kad audituojamieji ne visada išsamiai informuojami apie audito metu surinktos informacijos pobūdį ir jos vertinimą. Išsami informacija leistų audituojamiesiems geriau valdyti rizikas, susijusias su įmonės veikla. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Auditas; Auditoriaus kvalifikacija; Audito standartai; Auditoriaus ataskaita; Veiklos tęstinumas; Auditing; Auditor's qualification; Auditing standarts; Auditors report; Going concern.

ENThe article analyses the role and functions of audit in today’s economic life and discusses audit’s status quo as well as its legal regulation. It also discusses the impact of ever-changing economic conditions on the development of audit. The research is based on a comparative analysis of audit in Lithuania and abroad, and on a critical evaluation of laws as well as international and national auditing standards. It discusses the obstacles faced by auditors in acquiring qualification, auditors’ work and its purpose. It was established that those that undergo an audit are not always fully informed about the content of information obtained during the audit and its evaluation. Detailed information would allow those that undergo an audit to better manage risks related to corporate activities.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/333
Updated:
2018-12-17 11:31:59
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: