Pabrėžiamosios dalelytės net, tiktai, gi ir juk senuosiuose XVI–XVII a. lietuvių kalbos raštuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pabrėžiamosios dalelytės net, tiktai, gi ir juk senuosiuose XVI–XVII a. lietuvių kalbos raštuose
Alternative Title:
Focus particles net ‘even’, tiktai ‘only’, gi and juk in the 16th–17th century Lithuanian writings
In the Journal:
Baltistica. 2020, t. 55, Nr. 2, p. 289–315
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Senieji raštai; Pabrėžiamoji dalelytė; Fokusas; Sintaksinė pozicija; Bendrosios žinios; Neginčijama informacija.
Keywords:
LT
Bendrosios žinios; Fokusas; Neginčijama informacija; Senieji raštai; Sintaksinė pozicija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos pabrėžiamųjų dalelyčių net, tiktai, gi ir juk funkcijos bei pavartojimo kontekstai pasirinktuose senuosiuose XVI–XVII a. lietuvių kalbos tekstuose. Siekiama išsiaiškinti, kaip plačiai pabrėžiamoji reikšmė yra paliudyta analizuojamuose raštuose, ar esama tolesnės semantinės raidos užuomazgų iš pabrėžiamosios reikšmės į diskurso reikšmes. Atskiras dėmesys skiriamas dalelyčių fokusui, bandoma išsiaiškinti, ar į dalelyčių aprėptį patenka frazės (ir kokio struktūrinio tipo), ar visa sakinio propozicija. Tyrimui pasirinkti trys senieji tekstai: Jono Bretkūno Postilė (1591), Mikalojaus Daukšos Postilė (1599), Konstantino Sirvydo Punktai sakymų (1629–1644). Atlikus analizę paaiškėjo, kad pabrėžiamoji dalelyčių net, tiktai ir gi reikšmė neblogai paliudyta: gi ir tiktai išplėtojusios pabrėžiamąją reikšmę, o net – menkiau (geriausiai – Daukšos Postilėje). Tirtuose tekstuose dalelytė juk išskirtinai siejama su diskursine bendrųjų žinių, arba neginčijamos informacijos, perteikimo funkcija, kuri paliudyta tipologiškai – Baltijos regiono kalbose. Kalbamą funkciją atlieka ir dalelytė gi. [Iš leidinio]

ENThe analysis presented in this paper shows that the markers net, tiktai, gi and juk can function as focus particles in the selected old texts. Despite the fact that net and tiktai are firstly used as conjunctions, the focus meaning is also quite well-attested: in DP, there are a number of contexts where the semantic components of additivity, restrictivity and scalability are conventionalized. Unlike the particles net and tiktai, the particles gi and juk (the latter only in BP and DP) can also function as sentential particles, i.e. already in the 16th–17th centuries they can modify the whole sentence and be associated with the discourse function of uncontroversial information. As markers of uncontroversial information, gi and juk encode information that is known to both the speaker and the hearer: while conveying certain information, the speaker relies on either a previous discourse or a broader extralinguistic context. As conjunctions, net and tiktai are associated with sentential scope and occupy the position of a subordinate or coordinating conjunction, whereas the particles gi and juk never take the position of a conjunction. Due to the possibility of being used in time-bound contexts, the particle net appears to develop a scalar additive meaning, while the particle tiktai has a scalar restrictive meaning due to its association with the negative restrictive constructs having the paraphrase “nothing, but”. When net and tiktai finction as focus particles, they can be used in the initial or medial position in a clause, and their focus is over the phrase, but not over the whole sentence and its proposition, as may occur in the contemporary Lithuanian language. The particles gi and juk, on the contrary, are not found in scalar contexts, but, in the old writings analysed, they can take the whole sentence and its proposition into their focus.Gi has both a narrow and a broad scope, and relatively rare cases of the particle juk are always associated with a broad scope. The particle juk, though rarely, is exclusively used for the purpose of conveying uncontroversial information. The particle gi, in addition to the function of uncontroversial information, can also function as a focus particle, especially while taking noun, verb or adverb phrases as its hosts. [From the publication]

DOI:
10.15388/Baltistica.55.2.2421
ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91364
Updated:
2021-02-10 17:29:56
Metrics:
Views: 51    Downloads: 5
Export: