Neįgalių vaikų integracija Kauno miesto ikimokyklinėse įstaigose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neįgalių vaikų integracija Kauno miesto ikimokyklinėse įstaigose
Alternative Title:
Integration of disabled children at pre-school institutions in Kaunas
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2004, Nr. 2 (11), p. 124-132
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas; Ikimokyklinės įstaigos; Integracija; Kliūtis; Neįgalių vaikų integracija; Vaikai su negalia; Vaikų sunki ir vidutinė negalė.
EN
Disabled children; Integration; Integration of children with disabilities, children in severe and moderate disabilities, Pre-schools, Obstacle; Preschool education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - aptarti neįgalių vaikų integracijos padėtį Kauno miesto ikimokyklinėse įstaigose ir išsiaiškinti kliūtis, trukdančias šiam procesui. Duomenis pateikė 75 (87,2%) įstaigų vadovai. Tyrimas parodė, jog bendrosios paskirties ikimokyklinės įstaigos vengia priimti vidutinę ir sunkią negalę turinčius vaikus. Pagrindinės kliūtys, trukdančios neįgalių vaikų integracijai, yra šios: lėšų trūkumas reikalingiems specialistų etatams įsteigti, aplinkai pritaikyti ir specialiam inventoriui įsigyti, per daug vaikų grupėse, nepakankamas švietimo vadovybės dėmesys integracijos procesui, per menkas personalo pasirengimas, reikiamų žinių trūkumas. Kai kurios kliūtys galėtų būti pašalintos jau dabar, nelaukiant papildomos finansinės paramos ikimokyklinėms vaikų ugdymo įstaigoms. Rekomenduojama neriboti neįgalių vaikų priėmimo į ikimokyklines bendrojo lavinimo įstaigas, siekti, kad ugdymo įstaigų aplinka būtų pritaikyta neįgaliems vaikams, atkreipti Vyriausybės ir savivaldybių dėmesį į būtinybę steigti daugiau pedagogų padėjėjų, psichologų, socialinių darbuotojų, logopedų, specialiųjų pedagogų, kineziterapeutų etatų ugdymo įstaigose, brandinti palankų požiūrį į negalę ir neįgaliuosius tarp specialistų, bendraamžių ir visuomenės, visuomenės informavimo priemonėmis (radiju, televizija, spauda) skleisti teigiamą požiūrį į neįgaliųjų integraciją visuomenėje, formuoti realų ir optimistinį visuomenės supratimą apie negalės žmonių sugebėjimus. [Iš leidinio]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43036
Updated:
2018-12-17 11:29:21
Metrics:
Views: 20    Downloads: 8
Export: