Pedagogų įvaizdis žiniasklaidoje : faktai be simbolių

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų įvaizdis žiniasklaidoje: faktai be simbolių
Alternative Title:
Image of educators in mass media: the facts without symbols
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 2 (23), p. 91-97
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pedagogai; įvaizdis; žiniasklaida; Dienraštis „Lietuvos rytas".; Educators; Image; Mass media; Daily paper the "Lietuvos rytas".
Keywords:
LT
Dienraštis Lietuvos rytas.; Įvaizdis. Stereotipai. Imagologija / Image. Stereotypes. Imagology; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Žiniasklaida / Media.
EN
Daily paper the Lietuvos rytas.; Educators.
Summary / Abstract:

LTPostmodernios kultūros žmogus turi visapusiškas galimybes gauti įvairią informaciją greičiausiu būdu. Žiniasklaidos priemonės veikia kaip galingas įnagis, formuojantis visuomenės nuomonę apie atitinkamus reiškinius, kurie kartais išryškinami siekiant didesnio visuomenės susidomėjimo. Žinant, kad žiniasklaida nukreipia skaitytojų mintis tam tikra linkme daugelis net nesusimąsto apie aprašomų reiškinių svarbą realiame gyvenime. Šiame tekste analizuojami dienraščio "Lietuvos rytas" straipsniai, kuriuose pateikiami pedagoginės realybės faktai. Straipsniu siekiama išsiaiškinti žiniasklaidos formuojamą pedagogo įvaizdį, kuris gali veikti visuomenės nuomonę. Kokybinio tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, jog dienraštyje "Lietuvos rytas" apie pedagogus akcentuojama t a i , kas skaitytojui kelia netikėtumo jausmą bei skatina skaityti toliau. Visuomenės akyse formuojamas neigiamas pedagogo įvaizdis, pateikiant informaciją apie negatyvias pedagogo profesijai priklausančių asmenų būdo savybes ar padarytas Profesines klaidas. [Iš leidinio]

ENA human being of postmodernist culture has various possibilities to get different information very fast. Mass media is a powerful tool that shapes the society's vision of different events that are sometimes broadcasted in order to reach wider audience. Mass media usually leads the thoughts of the audience in the way they want, and therefore most of the readers do not even realize the importance of the presented events in the real life. This research paper deals with the articles from the daily newspaper the "Lietuvos rytas" that describe facts about educator's reality. This paper analyzes the image of the educators formed by the mass media, which can impact the opinion of the society about these specialists. The results of qualitative analysis allow drawing a conclusion that the daily paper the "Lietuvos rytas" highlights facts that are unexpected to the reader and stimulate further reading. Usually the negative image of an educator is formed by presenting the information about unfavorable characters or occupational mistakes made by the specialists. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20981
Updated:
2018-12-17 12:27:26
Metrics:
Views: 39    Downloads: 7
Export: