Where we come from : the origin of the Lithuanian people

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnyga / Book
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėWhere we come from : the origin of the Lithuanian people
Autoriai
RengėjaiSteponaitis, Jonas, vertimas [trl]
PaskelbtaVilnius : Science and encyclopaedia publishing institute, 2005
Puslapiai143 p.
TurinysHow the Origin of a Nation is Determined — The Baits — The Ancient Baltic Culture — Religion — Neighbors and Loanwords — The Eastern and Western Baits — The Eastern Baltic Tribes — The Lithuanians and Their Slavic Neighbors — What Fate Befell the Baits Living Farther East? — The Lithuanians — Regions of Ethnic Culture.
Reikšminiai žodžiai
LTLietuviai; Baltai; Senoji baltų kultūra; Slavai; Etninės kulūros regionai
ENThe Lithuanians; The Lithuanian language; The Balts; The ancient Baltic culture; The Slavs; Regions of ethnic culture
Santrauka / Anotacija

LTKalbininko Zigmo Zinkevičiaus, archeologo Aleksiejaus Luchtano ir antropologo Gintauto Česnio knygoje, remiantis legendomis ir mokslo tyrimais, populiariai rašoma apie lietuvių etnogenezę ir priešistorę. Pasitelkus kalbotyros duomenis, ypač vandenvardžių ir leksikos tyrimus, atskleidžiami lietuvių protėvių santykiai su finougrais, slavais ir kitomis gentimis. Kalbininkų išvados papildomos archeologų ir antropologų įžvalgomis. Leidinyje primenama išnykusių baltų genčių istorija. Bandoma nustatyti, ką baltai perėmė iš kitų genčių ir kiek įtakos patys joms turėjo. Taip pat knygoje aiškinamasi, iš kur kilo Lietuvos ir jos etnografinių sričių vardai. Leidinyje gausu iliustracijų: piešinių, nuotraukų, žemėlapių.

ENThe book, written by linguist Zigmas Zinkevičius, archeologist Alexey Luchtan and anthropologist Gintautas Česnys, referring to legends and scientific studies, provides a popular description of ethnogenesis and prehistory of Lithuanians. With the help of linguistic data, especially studies of hydronyms and lexis, the relations of ancestors of Lithuanians with Ugro-Finnic, Slavonic and other tribes are revealed. The linguists’ conclusions are supplemented with insights of archeologists and anthropologists. The publication reminds the history of the extinct Baltic tribes. Attempts are made to identify what Balts took over from other tribes and what was their own influence to other tribes. In addition the book investigates the origins of the name of Lithuania and its ethnographic areas. The publication is full of illustrations: drawings, photographs and maps.

ISBN5420015722
Mokslo sritis
Susijusios publikacijosТопонимы и гидронимы с реликтами литовского языка в западной части Глубокского района Витебской области Республики Беларусь / Александр Адамкович. Latvijas Universitātes raksti. 2012, Sēj. 772, p. 65-78.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/613
Atnaujinta2020-09-23 12:03:08
Metrika Peržiūros: 3