Socialinės integracijos ir meninio ugdymo sąsajos darnaus vystymosi kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės integracijos ir meninio ugdymo sąsajos darnaus vystymosi kontekste
Alternative Title:
Links between social integration and artistic education in the context of harmonious development
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2006, Nr. 33, p. 5-12
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Meninis ugdymas / Art education; Socialinė politika / Social policy; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aptariama nauja šiuolaikinio ugdymo - darnaus vystymosi – idėja. Apžvelgiamos galimybės šias idėjas taikyti pradinėje mokykloje. Aptariama vaikų socialinės integracijos paradigma, galimos sąsajos su meniniu ugdymu. Integraciniai procesai leidžia meninį ugdymą sieti su socialinio ir kultūrinio gyvenimo realijomis, puoselėti integralią asmenybę, ugdyti visuminę pasaulėvoką, kurti probleminį mokymosi kontekstą, kas leistų lavinti moksleivių mąstymo įgūdžius ir kaupti gyvenimiškąją patirtį. Straipsnyje aptariami tyrimo rezultatai rodo pradinių klasių mokytojų nuomones socialinės integracijos, meninio ugdymo, jų sąsajų, meninio ugdymo formų parinkimo ir kitais klausimais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymasis; Meninis ugdymas; Socialinė integracija; Artistic education; Harmonious development; Social integration.

ENThis article discusses a new idea of modern education as harmonious development. It also includes the ideas of harmonious development, the possibilities of primary education at primary schools. Moreover, the article includes the analysis of the paradigm of children's social integration and its potential links with artistic education. In this aspect, integrational processes enable close association of artistic education with realia of social and cultural life: it is important to cherish an integral personality, to educate the understanding of the whole, to create a problematic context for learning which allows to actively develop students' thinking skills, their life experience and competence. The article describes the research results which reveal the primary school teachers' opinion about social integration, artistic education and their links; the opinion about the choice of forms for artistic education and other issues. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42210
Updated:
2019-02-24 08:41:20
Metrics:
Views: 34    Downloads: 4
Export: