Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistema : aktualijų analizė, kritinės pastabos, įvertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistema: aktualijų analizė, kritinės pastabos, įvertinimas
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTTurto ir verslo vertinimas yra neatsiejama efektyvios turto vadybos dalis, ekonominių ir finansinių sprendimų, investicijų pagrindimo instrumentas. Nuo pat rinkos principais pagrįsto turto ir verslo vertinimo sistemos kūrimo ir Lietuvos turto ir verslo vertintojų asocijuotų struktūrų veiklos pradžios (1994–2002 m.) plačiai nagrinėjami šios sistemos grandžių ryšiai, turto ir verslo vertintojų ugdymo, akademinio ir tęstinio mokymo, atestavimo, vertintojų veiklos priežiūros klausimai. Vertintojų veiklos efektyvumo ir profesinio pasirengimo, pagaliau pasitikėjimo vertintojais klausimai išlieka aktualūs ir dabar tiek verslo visuomenei, tiek finansų institucijoms, tiek valdžios ir viešojo administravimo sektoriui. Straipsnyje ir pranešime pateikiama Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistemos teisinės ir informacinio aprūpinimo dalių analizė, išsakomos kritinės pastabos ir įžvalgos, aptariant pastaruoju metu susiklosčiusias aktualias vertintojų veiklos problemas. Straipsnio tikslas – apibūdinti turto ir verslo vertintojų veiklos efektyvumo patirtį, pasiūlyti šių procesų valdymo efektyvinimo ir tobulinimo gaires. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Rinkos duomenys; Teisinis reguliavimas; Turto vertinimas; Legal regulation; Market data; Property valuation.

ENProperty and business valuation is an integral part of the efficient property management and an instrument for justification of economic and financial decisions and investments. Since the beginning of the development of market-based property and business valuation system and the activity of Lithuanian property and business valuers associated structures (1994–2002), connections between the links of this system and the issues of the training, academic and continuing education and certification of property and business valuers as well as the supervision of their activity have been discussed widely. The issues of the operational efficiency and the professional training of property valuers as well the issues of trust are still relevant both to the society, financial bodies as well as government and public sector. The article and the presentation contains the analysis of the legal and information provision parts in Lithuanian property and business valuation system, provides critical observations and insights, discussing recent relevant problems of valuation activity. The aim of the article is to describe the practice of the efficient property and business valuation activities, propose the guidelines for increasing efficiency and improving the management of these processes. [From the publication]

ISBN:
9786094596988
Related Publications:
Lietuvos turto ir verslo vertinimo sistemos raida : teisinis, metodologinis ir organizacinis aspektai / Birutė Galinienė, Darius Juškaitis. Verslo ir teisės aktualijos. 2012, t. 7(1), p. 67-84.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58743
Updated:
2020-03-30 15:08:12
Metrics:
Views: 22
Export: