Lietuvos atvykstamojo turizmo plėtros ekonominis vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos atvykstamojo turizmo plėtros ekonominis vertinimas
Alternative Title:
Economic evaluation of the development of Lithuanian incoming tourism
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2008, Nr. 13, p. 570-576
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atvykstamasis turizmas; Ekonominis turizmo produktas; Turizmo ekonominės funkcijos; Incoming tourism; Economic product of tourism; Economic functions of tourism.
Keywords:
LT
Turizmas / Tourism.
Summary / Abstract:

LTTarptautinės ekonominės integracijos ir globalizacijos aplinkoje tarptautinio turizmo kategorijai priskiriamas atvykstamasis turizmas yra vienas svarbiausių turizmo tipų, ne tik skatinantis šalių bendradarbiavimą ir tarptautinius mainus, bet ir prisidedantis prie konkrečios šalies vidaus ekonominių problemų sprendimo. Prisitaikydama prie pasaulinių turizmo plėtros tendencijų, Lietuva siekia kurti atitinkamą atvykstamojo turizmo produkto pasiūlą, pasirinkti atvykstamojo turizmo specializacijos kryptis ir išskirti prioritetines veiklos sritis. Taip pat būtina įvertinti tai, kad turizmo plėtros negalima vertinti tik teigiamai. Ji reikalauja didelių investicijų, todėl, skatinant šią ūkinės veiklos kryptį, būtina vertinti atvykstamojo turizmo poveikį ekonomikai. Tyrimo tikslas – remiantis pagrindinėmis turizmo ekonominėmis funkcijomis, pateikti Lietuvos atvykstamojo turizmo ekonominio produkto poveikio ekonomikai vertinimą. [Iš leidinio]

ENIn the environment of the international economic integration and globalization the incoming tourism, attributed to the category of international tourism is among the most important types of tourism, which not only encourages cooperation between countries and international exchange, but also contributes to the resolution of internal economic problems of a specific country. By adapting to the global tourism development trends, Lithuania strives for creation of a corresponding supply of the incoming tourism product, choosing the incoming tourism specialization directions and distinguishing the priority areas of activities. In addition, it is necessary to evaluate that development of tourism may not be evaluated only negatively since it requires significant investments therefore, in order to encourage the said direction of economic activities, it is necessary to evaluate the influence of incoming tourism on economy. The study aims at, referring to the main economic functions of tourism, presenting the evaluation of the influence of the economic product of incoming tourism on Lithuanian economy.

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14807
Updated:
2018-12-17 12:13:25
Metrics:
Views: 50    Downloads: 23
Export: