Kiekybinio ir nurodomojo apibūdinimo žodžių junginiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kiekybinio ir nurodomojo apibūdinimo žodžių junginiai
Alternative Title:
Word phrases of quantitative and indicative description
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2012, 1, p. 24-29
Keywords:
LT
Atributas; Atributinis junginys; Kiekybinio apibūdinimo junginys; Nurodomojo apibūdinimo junginys; Skaitvardis; Įvardis.
EN
Attribute; Attributive word phrase; Numeral; Pronoun; Word phrase of indicative description; Word phrase of quantitative description.
Summary / Abstract:

LTBūdvardis reiškia daikto ypatybę, bet jis nėra vienintelis ypatybės reiškiklis. Atributine funkcija taip pat yra vartojami būdvardiškieji skaitvardžiai ir įvardžiai. Šios kalbos dalys modifikuoja daiktavardį, bet kiekviena kitaip – priklausomai nuo savo leksinės reikšmės bei semantinio santykio su pagrindiniu žodžių junginio dėmeniu. Kiekybinio apibūdinimo žodžių junginiais pasakomas daikto požymis pagal santykį su skaičiumi. Semantiškai skiriami du jų porūšiai: žymintys kiekybinį santykį (septynios mylios, šešeri metai) ir skaičiuojamąją vietą eilėje (trečia diena, tūkstantasis kartas). Nurodomojo apibūdinimo žodžių junginiais apibendrintai, nekonkrečiai nurodant paminima daikto ypatybė, primenamas jos buvimas. Šie atributiniai junginiai skirstomi į porūšius pagal atributinio dėmens (įvardžio) semantiką, nuo kurios priklauso viso žodžių junginio reikšmės specifika: apibrėžiamojo (parodomojo) – šitokia žemė, ta vasara, klausiamojo-santykinio – koks triūsas, keli žmonės, neapibrėžiamojo apibūdinimo junginiai – kuris nors kaimynas, visas kaimas. [Iš leidinio]

ENThe adjective denotes a quality of a thing but it is not the only way to express it. Adjectival numerals and pronouns are also used in the attributive function. The said parts of speech determine the noun but each of them serves this function in a different way – depending on their lexical meaning and semantic relation with the principal component of the word phrase. The word phrases of quantitative description denote a feature of a thing in relation to number. Semantically, two sub-types can be distinguished: denoting a quantitative relation (septynios mylios, šešeri metai) and a countable position in a row (trečia diena, tūkstantasis kartas). The word phrases of indicative description give a general, non-specific, indication of a quality of a thing and remind of its presence. Such attributive word phrases can be further divided into sub-types by the semantics of an attributive component (pronoun), which determines the specific meaning of the entire word phrase: the word phrases of defining (demonstrative) – "šitokia žemė, ta vasara", interrogative-relative – "koks triūsas, keli žmonės", non-defining description – "kuris nors kaimynas, visas kaimas". [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41366
Updated:
2018-12-17 13:18:37
Metrics:
Views: 28    Downloads: 6
Export: