Kultūros filosofija ir egzistencinė fenomenologija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros filosofija ir egzistencinė fenomenologija
Alternative Title:
Philosophy of Culture and existential Phenomenology
In the Journal:
Problemos. 2005, t. 68, p. 32-40
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kultūra; Egzistencija; Hermeneutika; Culture; Existence; Hermeneutics; Phenomenology.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Hermeneutika; Kultūra / Culture; Egzistencializmas / Existentialism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama kultūra remiantis egzistencine, fenomenologine ir hermeneutine tradicija. Pasitelkiamas A. Maceinos kultūros, kaip žmogiškosios kūrybos, modelis. Jis papildomas egzistencinės fenomenologijos sandais: sąmonės intencionalumu (Husserlis), laikiškąja egzistencija (Heideggeris). Tokiu būdu nagrinėdamas kultūrą, autorius siekia išvengti ir metafizinių spekuliacijų, ignoruojančių kultūros reiškinius, ir bevaisio kultūros faktų registravimo, taikomo kultūrologų. Autorius į kultūros reiškinius žvelgia per žmogaus kūrybinės egzistencijos prizmę. [Iš leidinio]

ENThe article examines culture within the existentialist, phenomenological and hermeneutic tradition by focusing on A. Maceina’s model of culture as human creation. This model is supplemented with components of existentialist phenomenology: the intentionality of consciousness (Husserl) and the existence as temporality (Heidegger). Thus, in examining culture, the author aims to avoid metaphysical speculations that ignore cultural phenomena, as well as the futile registration of cultural facts employed in cultural studies. The author views cultural phenomena through the prism of human creative existence.

ISSN:
1392-1126; 2424-6158
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2692
Updated:
2018-12-20 23:05:42
Metrics:
Views: 36    Downloads: 7
Export: