Savanorių rengimo darbui su vaikais programos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savanorių rengimo darbui su vaikais programos ypatumai
Alternative Title:
Significances of a program for the preparation of volunteers to work with children
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 42, p. 3-13
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu Lietuvoje savanoriai, daugiausia jaunimas, įsijungia į visuomenės problemų sprendimą, teikdami socialinę pagalbą įvairioms bendruomenės grupėms. Tačiau savanorių rengimo socialiniam darbui sistema dar tik kuriama. 1998 m. Vilniaus savanorių centro atliktas tyrimas parodė, kad 73 proc. organizacijų visiškai nerengia savanorių veiklai, 31 proc. organizacijų rengia individualiai, ir tik 25 proc. organizuoja sistemingą savanorių mokymą. Tai liudija, jog būtina tirti šį reiškinį. Pedagoginio pašaukimo, pedagogo profesijos svarbą, tinkamumo šiai profesijai klausimus gvildeno nemažas būrys mokslininkų. Tačiau savanorių kaip specifinių ugdytojų rengimas iki šiol nebuvo moksliškai nagrinėtas. Nors jaunimo savanorystės idėja sparčiai plinta, Europoje yra sukauptas nemažas patyrimas darbe su savanoriais, tačiau šios tematikos literatūra negausi, pasigendama savanorystės reiškinio teorinio apibendrinimo. Tai lėmė straipsnio tyrimo objektą – jaunųjų savanorių rengimą darbui su rizikos grupės paaugliais. Tyrimo tikslas – atskleisti savanorių rengimo darbui su vaikais turinio ir proceso ypatumus. Šiam tikslui pasiekti formuluojami tokie uždaviniai: pirma, ištirti jaunimo dalyvavimo darbui su paaugliais motyvus; antra, pagrįsti savanorių rengimo darbui su vaikais turinį ir formas; trečia, parengti rekomendacijas dėl savanorių rengimo pedagoginei veiklai. Tyrimas atliktas Klaipėdos mieste įkurto „Dvasinės pagalbos jaunimui centro“ (DPJC) bazėje. Natūralaus eksperimento paskirtis – organizuojant jaunimo vadovų mokymą, atskleisti jų pedagoginio parengimo struktūrą ir ypatumus.Reikšminiai žodžiai: Savanorystė; Socialinė pagalba; Volunteers; Social assistance.

ENArticle describes a natural study conducted at the "Spiritual Guidance Center for Youth" Foundation in Klaipėda, Lithuania. The goal of the study was to find out what are the possibilities of preparing volunteers to work as summer camp counsellors. Even though the study still continues, it has become obvious that in training volunteers to work as summer camp counsellors, pre-professionally, there is a great need for their personal development. During the training these qualities and communication skills, as well as skills of: co-operating with their peers, ability to work in a team, creativity in preparing events for children, ability to involve them into these events and quick reaction in solving problems are stimulated and developed. The volunteers also gain greater self-knowledge, develop pedagogical skills and skills in helping others and themselves. The research showed, that the training process of volunteers met their needs for communication, belongingness, experience and self-improvement. In conclusion, the content and forms of the preparing of volunteers to work with the children must remain flexible to meet the needs of young volunteers and of the specific work with children. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30705
Updated:
2018-12-17 10:45:05
Metrics:
Views: 38    Downloads: 10
Export: