Lyderystės vystymosi mokykloje modelis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyderystės vystymosi mokykloje modelis
Publication Data:
Vilnius, 2012.
Pages:
246 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Edukacinė sistema; Karjeros gairės; Lyderystė; Lyderystė: modeliai, prielaidos, perspektyvos; Lyderystės charakteristikos; Lyderystės plėtros mokykloje metodologija; Lyderystės plėtros projektai; Lyderystės plėtros universalus modelis; Lyderystės vystymas(is); Švietimo vadyba; Career guidance; Education system; Educational management; Leadership; Leadership characteristics; Leadership development projects; Leadership management; Leadership: models, assumptions, perspectives; Methodology of school leadership development; Universal model of leadership development.
Contents:
Anotacija — Lentelių sąrašas — Paveikslų sąrašas — Įvadas — 1. Pažangių lietuvos bei kitų šalių mokyklų vadovavimo ir lyderystės modelių analizė ir konceptualus pagrindimas. Lietuvos mokyklų vadovavimo modeliai. Mokyklų vadovavimo modeliai užsienio šalyse. Lyderiavimo atvejų analizė Lietuvos mokyklose: metodologija, logika, imtis metodai — 2. Lyderystės sąlygų gerinimo mokyklos, steigėjo bei šalies lygmeniu prielaidos ir perspektyvos. Lyderystės prielaidos mokyklos lygmeniu. Lyderystės prielaidos steigėjo lygmeniu. Lyderystės prielaidos šalies lygmeniu — 3. Karjeros mokykloje ir švietimo srityje sistemos gairės. Bendrieji karjeros mokykloje ir švietimo srityje gairių principai. Sąlygos karjeros mokykloje ir švietimo srityje gairių įgyvendinimui — 4. Medžiaga modelio realizavimo pilotiniam projektui. Lyderystės charakteristikos: teorinis diskursas. Primityvi lyderystė. Paternalistinė lyderystė. Modernioji lyderystė. Išmintinga lyderystė. Lyderystės plėtros mokykloje metodologija. Lyderystės plėtros mokykloje modeliavimas. Iniversalus lyderystės mokykloje plėtros modelis — 5. Universalaus lyderystės modelio įgyvendinimo mokykloje prielaidos. Pilotinio etapo specifika — Literatūra – Priedai.
Keywords:
LT
Karjera / Career; Lyderystė; Lyderystė: modeliai, prielaidos, perspektyvos; Lyderystės charakteristikos; Lyderystės plėtros mokykloje metodologija; Lyderystės plėtros projektai; Lyderystės plėtros universalus modelis; Lyderystės vystymas(is); Mokytojų ugdymas / Teacher education; Švietimo vadyba; Ugdymas / Education.
EN
Leadership characteristics; Leadership development projects; Leadership management; Leadership; Leadership: models, assumptions, perspectives; Methodology of school leadership development; Universal model of leadership development.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pateikiamas švietimo vadybos projekto „Lyderių laikas“ aštuntosios darbo grupės sukurtas lyderystės mokykloje modelis. Pirmojoje monografijos dalyje yra pateikiama pažangių Lietuvos bei kitų šalių mokyklų vadovavimo ir lyderystės modelių analizė ir konceptualus pagrindimas. Pirmiausia buvo atlikta Lietuvos mokyklų valdymo modelių analizė. Po to buvo analizuojama užsienio patirtis mokyklų valdymo modelių srityje. Pagal pasirinktą tyrimo logiką toliau buvo analizuojami Lietuvos mokyklų lyderystės atvejai. Antrojoje dalyje atskleidžiama lyderystės sąlygų gerinimo mokyklos, steigėjo bei šalies lygmeniu prielaidos ir perspektyvos. Buvo analizuojamas lyderystės reiškinys, ieškant prielaidų lyderystei mokykloje atskleisti šalies, steigėjo bei mokyklos lygmeniu. Taip pat buvo remiamasi šio projekto metu jau apibrėžtomis sampratomis bei nuostatomis, kad lyderystei mokykloje įtaką gali turėti skirtingi švietimo lygmenys, kad lyderystė mokykloje gali būti formali ir neformali. Trečiojoje dalyje buvo analizuojamos karjeros mokykloje bei švietimo srityje prielaidos. Ketvirtoje dalyje pradžioje pateikiamas lyderystės teorinis diskursas. Remiantis mokslinės literatūros analize ir mokyklų lyderystės atvejų analizės metu gauta medžiaga vėliau yra sukurta ir pagrįsta lyderystės mokykloje plėtros metodologija. Pabaigoje, remiantis turima medžiaga, suformuotas ir pagrįstas universalus lyderystės mokykloje plėtros modelis ir pateikti jo įdiegimo mokykloje žingsniai. Penktojoje dalyje yra pateiktos šio modelio įgyvendinimo prielaidos.

ENThe monograph presents the school leadership model created by the eighth working group of the education management project “Lyderių laikas” (Time for Leaders). The first part of the monograph presents an analysis of management and leadership models of advanced Lithuanian and foreign schools and their conceptual basis. It starts with the analysis of management model of the Lithuanian schools. Then it analysis foreign experience in the area of school management models. Further the cases of school leadership in Lithuania were analysed based on the chosen research logic. The second part reveals the prerequisites for and prospects of improving leadership conditions at school, founder and national levels. It analysis a phenomenon of leadership and looks into prerequisites for revealing school leadership at school, founder and national levels. It also rests on definitions and provisions defined during this project that school leadership may be influenced by various levels of education and can be both formal and informal. The third part analysis prerequisites for a career at school or in the area of education. A theoretical discourse of leadership is presented at the beginning of the fourth part. Based on the analysis of the research material and of school leadership case studies, a school leadership development methodology was created and substantiated later. At the end, based on the material at hand, a universal school leadership development model was created and substantiated and steps for its implementation at schools were suggested. The fifth part lists prerequisites for implementation of this model.

ISBN:
9789955786573
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39915
Updated:
2014-02-28 20:40:36
Metrics:
Views: 168
Export: