Vyskupo kasdienybė : nutylėtas sufraganas Antanas Baranauskas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Vyskupo kasdienybė : nutylėtas sufraganas Antanas Baranauskas
Alternative Title:
Everyday of a bishop: Antanas Baranauskas, a concealed suffragan
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2006, 5 (14), p. 65-74
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vyskupai; Dvasininkijos kasdienybės formos; Sufragano bažnytinė veikla; Netyrinėti dokumentai; Romantizmas; Bishop Antanas Baranauskas; Higher clericals and their own forms of everyday life; Unknown documents; Romanticism.
Keywords:
LT
Dvasininkija / Clergy; Netyrinėti dokumentai; Romantizmas / Romanticism; Sufragano bažnytinė veikla.
EN
Bishop Antanas Baranauskas; Higher clericals and their own forms of everyday life; Romanticism; Unknown documents.
Summary / Abstract:

LTBažnytinė sfera, ypač hierarchijos veikla ir paprastų tikinčiųjų susidūrimas su vyskupais dažniausiai interpretuojamas kaip kasdienybės pertrūkis, priešprieša kasdienybei. Tačiau aukštieji dvasininkai turėjo savas kasdienybės formas, menkai žinomas ne tik plačiajai visuomenei, bet ir kultūros tyrinėtojams. Antano Baranausko biografija iš pirmo žvilgsnio gana išsamiai studijuota, tačiau joje esama didokos spragos – tai jo kaip Žemaičių vyskupijos sufragano kasdieninė bažnytinė veikla (1884–1897). Straipsnyje aptariama, kokie jos aspektai ryškėja iš rutiniško administracinio susirašinėjimo ir laiškų. Daromos kelios prielaidos. Viena, kad dar prieš tapdamas oficialiu vyskupo padėjėju, Baranauskas jau buvo kasdienio bažnytinio gyvenimo reguliavimo centre. Antra, kad greta kitų paskatų jo dėmesį matematikai galėjo pažadinti pirmas rimtas susidūrimas su sąskaityba tapus oficiolu. Pirmą sykį dokumentuojama poeto parama broliui palankiomis sąlygomis jam išnuomojant sufraganui pagal pareigas priklausiusį Viešvėnų dvarelį. Greta istorinės analizės, pateikiama metodologinių pastabų, kodėl kasdienius kultūros žmonių užsiėmimus romantizmo paveldo įtakoti biografai traktuoja neadekvačiai ir kaip to būtų galima išvengti. [Iš leidinio]

ENThe ecclesiastical domain, especially the hierarchical activities and encounters of the ordinary faithful with the bishops are usually interpreted as an interruption of the everyday life, an antithesis to the everyday. However, the higher clericals had their own forms of the everyday life, that were hardly knowable not only to the general public, but to the cultural researchers as well. The biography of Antanas Baranauskas seems to have been explored in a considerable depth, however, it has a rather broad gap, which is his everyday ecclesiastical activity as a suffragan of the Samogitian diocese (1884-1897). The article discusses the aspects that show up in the routine administrative correspondence and letters. The article raises several assumptions. First, that before becoming the official coadjutor of the bishop, Baranauskas had already found himself in the centre of the everyday regulation of the ecclesiastical life. Second, that together with other incentives, his interest in mathematics could be induced by his first serious encounter with the bookkeeping after becoming the official. The article offers the first documentation of the support, offered by the poet to his brother by leasing a small estate in Viešvėnai, which belonged to him as a suffragan, under favourable auspices. Besides the historical analysis, the article offers methodological remarks on why the biographers, influenced by the heritage of Romanticim, tend to an inequal treatment of the everyday occupations of the cultural people and on how such a tendency could be avoided. [From the publication]

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4070
Updated:
2020-03-05 17:44:16
Metrics:
Views: 27    Downloads: 12
Export: