Vyskupo Antano Baranausko religinės pasaulėjautos nulemtos muzikinės aspiracijos. Giesmės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyskupo Antano Baranausko religinės pasaulėjautos nulemtos muzikinės aspiracijos. Giesmės
Alternative Title:
Musical aspirations of bishop Antanas Baranauskas determined by his religious world outlook songs
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 25, p. 256-278
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antanas Baranauskas; Dievas; Giemė; Giesmynas; Giesmė; Harmonija; Katalikybė; Melodija; Melodika; Vyskupas; Antanas Baranauskas; Bishop; Catholicism; Catholicizm; Collections of songs; God; Harmony; Hymnal; Melodics; Melody; Religious song; Song.
Keywords:
LT
Dievas; Giemė; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Harmonija; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Melodija; Melodika; Vyskupas; Dvasininkija / Clergy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos XIX a. II pusės lietuvių vyskupo, poeto, giesmių kūrėjo Antano Baranausko lietuviškų ir lenkiškų bažnytinių giesmių savybės. Atskleidžiamas sudėtingos, dvasiškai stiprios, bet uždaros ir itin vienišos vyskupo asmenybės pasaulėjautos formavimasis, nuolat išgyvenant sudėtingą tautinę ir dvasinę dilemą. Siekiama parodyti lietuviško ir lenkiško identiteto sąveiką A. Baranausko pasaulėjautoje, meninėje kūryboje, bažnytinėse katalikiškose giesmėse. Nagrinėjamas giesmynas „Graudūs verksmai“, jis lyginamas su lenkiškų giesmių rinkiniu „Gorzkie zale“. Aptariama ir kita A. Baranausko meninė kūryba (dainos) bei veikla. [Iš leidinio]

ENLithuanian and Polish ecclesiastical songs of Lithuanian bishop, poet and song composer Antanas Baranauskas, with their features, links and peculiarities of intonation are being researched in the article. World outlook of complicated, spiritually strong yet closed and lonely personality and its formation that continually underwent complicated national - spiritual dilemma is being revealed. Display of interface of Lithuanian and Polish identities in A. Baranauskas world outlook, his creation and ecclesiastical catholic songs is being pursued. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36518
Updated:
2018-12-17 11:26:28
Metrics:
Views: 37    Downloads: 9
Export: