Inžinierių tęstinis profesinis mokymas kaip edukologinis reiškinys : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Inžinierių tęstinis profesinis mokymas kaip edukologinis reiškinys: disertacija
Alternative Title:
Continuous vocational training of engineers as educational phenomenon
Publication Data:
Klaipėda, 2004.
Pages:
139 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2003 metais Klaipėdos universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Klaipėdos universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Formation professionnelle continue des ingénieurs comme phénomène de science de l'éducation Klaipėda, 2004 32 p., įsk. virš. : schem
Summary / Abstract:

LTDisertacinio tyrimo tikslas – teoriškai ir empiriškai pagrįsti inžinierių tęstinį profesinį mokymą kaip edukologinį reiškinį. Tyrimu apibūdinta inžinierių profesinio kompetentingumo visumos struktūra, pirminio profesinio mokymo procese įgytų kompetencijų sąsajos su strateginių kompetencijų įgijimu tęstinio profesinio mokymo procese, parengtas jų realizavimui skirtas įmonės TPM modelis, aptarti ir empiriškai pagrįsti šio modelio variantai, taikomi priklausomai nuo konkrečių TPM tikslų. Remiantis empirinio tyrimo duomenimis, parengtas inžinierių kompetencijų sąvadas, kuris gali būti jų standarto pagrindas. Suformuluotos inžinierių kompetencijų raidos nuostatos leidžia pateikti profesinio rengimo (pirminio ir TPM) sistemos organizatoriams ir dalyviams praktinių siūlymų profesinio kompetentingumo raidos klausimais.

ENThe aim of the dissertation research is to provide theoretical and empirical substantiation of continuous professional training of engineers as an educational phenomenon. The research describes the structure of professional competences of engineers, links between competences acquired during initial professional training with acquisition of strategic competences during continuous training. A model of continuous professional training for companies was designed, with discussion and empirical substantiation of versions of the model for different specific goals of continuous vocational training. Based on the results of the empirical research, a digest of engineering competences is prepared. It can serve as core for the standard of competences. Formulated provisions of evolution of engineering competences include practical proposals to organisers and participants of the professional training system (initial and continuous vocational training) regarding competence evolution.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10408
Updated:
2022-02-07 20:08:28
Metrics:
Views: 46
Export: