Kauno vardo konotacija : (vardažodžių semantika)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno vardo konotacija : (vardažodžių semantika)
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis . 2000, 2, p. 137-146
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Antraštė; Bendrinis žodis; Eksperimentas; Kauno vardas; Kognityvinė lingvistika; Konotacija; Kontekstinė analizė; Kultūrologija; Laikraštis; Lietuvių kalba; Onomastika; Tautinis ir vietinis mentalitetas; Tautologijų konotacija; Tikrinis žodis; Vardažodžių semantika
EN
Cognitive linguistics; Common word; Connotation; Connotation of tautology; Contextual analysis; Cultural studies; Experiment; Lithuanian; Name of Kaunas; National and local mentality; Newspaper; Nominal semantics; Onomastics; Proper name; Title
Summary / Abstract:

LTTikrinių žodžių reikšmė, jei apskritai ji, kaip tokia, minėtina, labiau panašėja į apeliatyvų konotacinę, bet ne denotatinę reikšmę. Kitaip sakant, ne tiek į pačią reikšmę, kiek į jos užribį, apimantį įvairias vaizdines, funkcines asociacijas bei vertinamuosius elementus. Remiantis šiuo požiūriu straipsnyje bandoma ištirti ir aprašyti Kauno vardo konotaciją, darant prielaidą, kad tokia yra. Kauno konotacija tirta laisvuoju ir kryptiniu asociaciniu eksperimentu, be to, dar buvo atlikta kontekstinė jo vartosenos analizė, paremta elektroniniu tekstynu bei statistiniais metodais. Apibendrinant kontekstinės analizės rezultatus galima pasakyti, kad dviem metodais – atrankiniu ir neatrankiniu – tirti Kauno miesto pavadinimo kontekstai išryškino dvejopą konotaciją: kriminalinę ir sportinę. Pastarąją, nors ir ne tokią akivaizdžią, reiktų laikyti objektyvesne, nes ji buvo gauta iš kur kas didesnės apimties ir įvairesnių tekstų, surinktų tiek iš vietinės, tiek ir iš respublikinės spaudos. Pirmoji laikytina subjektyvesne, išorinės kilmės, stereotipizuota, nors ir turinčia realų pagrindą. Būtų galima palyginti abu šio vardažodžio konotacijos tyrimo būdus: asociacinį ir kontekstinį bei kiek paabejoti kontekstinio tinkamumu. Juk šalia Kauno vardo dažniausiai einantys žodžiai nebūtinai turi juos girdinčių ar vartojančių žmonių sąmonėje tapti papildomosios reikšmės dalimi, tačiau iš dienraščių paaiškėjusią konotaciją patvirtina ir asociacinio eksperimento duomenys, o tai leidžia manyti, kad tam tikrų sąsajų tarp vietovardžio vartojimo konteksto ir jo konotacijos esama.

ENThis paper, describes and attempt to investigate connotation of the name of Kaunas. There search is based on an assumption that proper names have meanings like common words only to a lesser extent. Several months were used with the single aim in mind, i.e. to find out and explicate the contents of the connotation of Kaunas. Psycholinguistic experiment was carried out to record associations of tins controversial evaluative connotation, depending on the origin of the participants of this experiment. Contextual analysis of the place name under investigation was carried out with the help of two sources: titles of the papers dealing with criminality in a central daily newspaper and a corpus of the size of one million words, consisting both local and central press materials. Prevailing contexts supported the view that contexts of the proper name and its associations have much in common. Thus the connotation of Kaunas depends heavily on the image of this place name as it is created or reflected imprinted sources. [text from author]

ISSN:
1822-2617
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38918
Updated:
2018-12-17 10:47:31
Metrics:
Views: 27    Downloads: 6
Export: