Palangos ir Nidos miestų konotacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Palangos ir Nidos miestų konotacijos
Alternative Title:
Connotations of the resort city names Palanga and Nida
In the Journal:
Filologija. 2005, Nr. 10, p. 70-75
Keywords:
LT
Kolokatai; Konotacija; Kontekstas; Leksinės asociacijos; Miestų vardai; Psicholingvistinis eksperimentas.
EN
City names; Collocations; Connotation; Context; Lexical associations; Psycholinguistic experiment.
Summary / Abstract:

LTNaudojantis elektronine tekstyno analizės programa buvo atrinkti Palangos ir Nidos miestų kolokatai, iš viso 46322 skirtingos žodžių formos, pavartotos su visomis Palangos ir Nidos linksnių formomis. Kolokatai suskirstyti pagal kalbo dalis į daiktavardinius, veiksmažodinius, būdvardinius, prieveiksminius. Dažniausi Palangos daiktavardiniai junginiai yra Palangos sveikatos mokykla (11 proc.), Palangos miestas (10 proc.); kiti kolokatai: atvykti, šalia. Nida kolokatų turi mažai. Dažniausias daiktavardinis junginys Baltijos jūroje ties Nida sudaro 65 proc. visų daiktavardinių Nidos junginių. Kiti pasitaikantys junginiai: plaukti į Nidą, vakar Nidoje, pernai Nidoje. Ištyrus platesnį kontekstą, paaiškėjo, jog galima skirti tokias Palangos konotacijas – a) susijusi su nebrangiu poilsiu, triukšminga, daug žmonių; b) susijusi su nostalgija, gražia praeitimi; c) susijusi su sveikatingumu. Nidos konotacijos išskirtinos tokios: a) susijusi su išskirtinumu; b) susijusi su gamtos grožiu; c) susijusi su kultūra ir d) susijusi su sportu. Psicholingvistinio eksperimento duomenimis, dažniausias Palangos asociatas jūra sudaro net 74 proc. visų Palangos asociatų. Kiti dažni – tiltas, daug žmonių, Basanavičiaus gatvė, kurortas. Nidos dažniausias asociatas – kopos (54 proc.), kiti dažni – jūra, ramybė, poilsis, saulė, kurortas. Toliau būtų įdomu tirti bei lyginti kitų Lietuvos pajūrio miestų vartoseną grožinėje literatūroje bei periodiniuose leidiniuose.

ENThe paper aims to investigate the connotations of the names of the cities Palanga and Nida. The collocations of these name words were compiled and semantically investigated. The names of Palanga and Nida were investigated compiling their occurrences in the national, popular and local press. The press texts were taken from the Lithuanian language texts database. Research data was evaluated statistically using statistical methods. In order to evaluate the results more accurately a psycholinguistic experiment was carried out were the most frequent associations were found. From the investigation of the broader context in press and using the experiment results the conclusions may be stated as follows: Most frequently collocations of Palanga are nouns: Health School of Palanga (11%), and The City of Palanga (10%); verb: to come (16%), adverb nearby (23%). Nida is frequently used in the word combination with the noun the sea - In the Baltic sea nearby Nida - 65%; and in the collocation with the verb to go by boat. It is also occasionally used with adverbs of time: yesterday and last year. In a broader context connotations of Palanga may be stated as follows: a) associated with cheap rest, noisy, crowded place, b) associated with nostalgia, and beautiful past; c) associated with health improvement. There are few connotations of Nida as well: a) associated with a place of exception, very special place;b)associated with the beauty of nature;c) associated with higher culture of communication; d) associated with sport activities. [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9978
Updated:
2018-12-17 11:40:48
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: