Veliuonos apylinkių gyventojų pravardės: metaforizacijos aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veliuonos apylinkių gyventojų pravardės: metaforizacijos aspektas
Alternative Title:
Nicknames of the residents of the environs of Veliuona: aspect of metaphorisation
In the Journal:
Res humanitariae. 2018, t. 24, p. 47-60
Keywords:
LT
Veliuona; Lietuva (Lithuania); Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos Lietuvių kalbos instituto projekto „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida“ metu Veliuonos apylinkėse užrašytos pirminės pravardės. Tyrimas skirtas iš apeliatyvų kilusių pravardžių semantikai. Paprastai apeliatyvinės pravardės būna tropinės – metaforinės arba metoniminės, tad straipsnyje bandoma nustatyti, kokia yra metaforų bendroji jungtis, kas yra bendra žmogui ir augalui, žmogui ir žinduoliui ar paukščiui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Augalinės pravardės; Gyvūninės pravardės; Onomasiologinė motyvacija; Metaforizacija; Nicknames of plant families; Nicknames of animal families; Motivation of onomasiology; Metaphorization.

ENThe article analyses primary nicknames that were recorded at Veliuona vicinity during the project of the Institute of the Lithuanian Language “Modern Research of Geolinguistics in Lithuania: Optimisation of Network of Points and Interactive Spread of Dialectal Information”. The aim of the article is to analyse characteristic features of semantics of the appellative nicknames. Usually, the appellative nicknames are tropical – metaphorical or metonymic – therefore, it is crucial to determine what is the connection between metaphors and metonyms. The scientific research reveals what kind of characteristics are imagined to be shared with a person and a plant, a person and a mammal or a bird. [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v24i0.1907
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80572
Updated:
2019-11-28 17:54:55
Metrics:
Views: 65    Downloads: 16
Export: