Valstybės tarnautojų veiklos vertinimas pagal rezultatus : taikymo iššūkiai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnautojų veiklos vertinimas pagal rezultatus: taikymo iššūkiai Lietuvoje
Alternative Title:
Civil servants’ performance assessment by results: challenges of implementation in Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2012, t. 11, Nr. 1, p. 139-152
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Darbo apmokėjimas / Remuneration of work.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – remiantis 2011 m. balandžio–gegužės mėn. atlikta reprezentatyvia Lietuvos valstybės tarnautojų apklausa ir kokybiniu tyrimu, aptarti valstybės tarnautojų požiūrį į Lietuvoje 2011 m. pradėtą diegti veiklos vertinimą pagal rezultatus. Analizuojama valstybės tarnautojų veiklos vertinimo specifiką, aptariamos galimos pasekmės ir tokio vertinimo naudingumas. Apžvelgiama ES šalyse taikoma valstybės tarnautojų veiklos vertinimo patirtis. Straipsnio pabaigoje pateikiama apklausos ir kokybinio tyrimo duomenų analizė, atskleidžianti Lietuvos valstybės tarnautojų požiūrį į veiklos vertinimo tobulinimą Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Valstybės tarnautojų veikla; Standartizuotas veiklos vertinimas; Veiklos vertinimas; Atlyginimas pagal rezultatus; Performance assessment in the civil service; Standardized performance assessment; Performance appraisal based on objectives; Pay for performance.

ENBased on Lithuanian civil servants' representative survey conducted in April – May 2011 and qualitative research (individual interviews), the aim of this article is to discuss civil servants' attitude to different aspects, potential issues, usefulness of performance assessment by results, adopted in 2011. At the beginning of the article problems and specificity of performance assessment based on objectives are analyzed, experience of the implementation of performance assessment in the EU countries is evaluated. The article presents an analysis of survey's statistical data and qualitative results that reveal Lithuanian civil servants' attitude to performance assessment's improvement in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38837
Updated:
2018-12-17 13:17:05
Metrics:
Views: 28    Downloads: 12
Export: