Specialybės kalbos kultūros tobulinimą skatinanti akademinė aplinka

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Specialybės kalbos kultūros tobulinimą skatinanti akademinė aplinka
Alternative Title:
Academic environment promoting the improvement of niche language culture
In the Journal:
Santalka. 2006, t. 14, Nr. 4, p. 12-16
Summary / Abstract:

LTSiekiant užtikrinti aukštojo mokslo kokybę, tobulinti studijų procesą bei patenkinti nuolat kintančius studentų poreikius, kuriuos lemia vykstantys ekonominiai, technologiniai, socialiniai bei kultūriniai pokyčiai, aukštojoje mokykloje atsiranda poreikis sukurti ir palaikyti tokią mokymosi aplinką, kuri skatintų studentą studijuoti. Ši aukštosios mokyklos aplinka turėtų būti tokia, kad sudarytų galimybes studentams tobulinti savo kalbos kultūrą, kurią lemtų atitinkamos sąlygos: 1) dėstytojų ir studentų atitinkama kalbinė kompetencija; 2) galimybė studentams pasinaudoti naujausiomis kalbinėmis informacinėmis ir technologinėmis priemonėmis, užtikrinančiomis sąlygas savarankiškai studijuoti; 3) studento sugebėjimas prisitaikyti prie aukštosios mokyklos kalbinės aplinkos – tai suteikia galimybę studentui tapti pilnaverčiu akademinės bendruomenės nariu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Specialybės kalba; Akademinė aplinka; Profesinė kompetencija; Professional language; Academe; Professional competence.

ENIn order to ensure the quality of higher education, improve study process and satisfy constantly shifting needs of students, which are determined by ongoing economic, technological, social and cultural changes, higher schools face a need to create and uphold learning environment, which would encourage students to study. Such higher school environment should be constructed in a way that promotes students to improve their linguistic culture. This imperative is underpinned by the following conditions: 1) linguistic competence of teachers and students; 2) students’ access to newest language informational and technological instruments, which enable students study independently; 3) students’ ability to adapt to linguistic environment of higher education school – this provides students with a chance of becoming a full-fledged member of academic community.

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7843
Updated:
2018-12-17 11:50:19
Metrics:
Views: 22
Export: