Cicerono laiškai ir renesanso humanistinės epistolografijos tradicija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Cicerono laiškai ir renesanso humanistinės epistolografijos tradicija
Alternative Title:
Letters of Cicero and the tradition of renaissance humanistic epistolography
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2007, 24, p. 63-99
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Markas Tulijus Ciceronas; Korespondencija; LDK; Renesanso epistolografija; Cicero; Correspondence; Renaissance Epistolography of GDL.
Keywords:
LT
Korespondencija / Correspondence; Renesansas / Renaissance.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama parodyti, kokią įtaką Europos specifinės laiško kultūros atsiradimui Renesanso laikotarpiu turėjusi romėnų klasiko M. T. Cicerono korespondencija -- vienas stambiausių išlikusių asmeninės autentiškos romėnų epistolografijos pavyzdžių. Straipsnio autorės nuomone, joje pateikta laiško samprata (laiškas -- tarsi kalba arba pokalbis tarp nesančių vienas šalia kito žmonių), pačių laiškų stilius su kai kuriomis modifikacijomis perėjo į Renesanso epistolografijos teorinius veikalus, vadovėlius, suformavo tam tikrą humanistų korespondencijos pobūdį. Apžvelgusi įvairias funkcijas, kurias tuo metu atliko laiškas, straipsnio autorė jį traktuoja ne tik kaip dokumentą, literatūrinį kūrinį arba komunikacijos tarpininką, bet ir kaip svarbų kultūros reiškinį. Straipsnio autorės nuomone, tai liudija straipsnyje aptariami humanistų laiškų rašymo vadovėliai, gausūs Antikos autorių ir pačių humanistų korespondencijos leidimai, mokymo programų bei bibliotekų turinys. Visa tai, pasak straipsnio autorės, formavo ir LDK epistolografijos tradicijas.

ENThe article deals with the great impact played by M. T. Cicero's correspondence on the occurrence of a specific European letter writing culture in the Renaissance period. M. T. Cicero's correspondence is one of the largest surviving examples of personal and authentic Roman epistolography. The concept of the letter (which is seen as a speech or a conversation between people who are separated by distance) conveyed by it and the style of letters was transferred, with slight modifications, to theoretical works and manuals of epistolography of the Renaissance period, forming a particular nature of humanists' correspondence. A variety of functions performed by the letter at that time shows that it should be treated not only as a document, a piece of literature, a medium of communication but also as an important cultural phenomenon. That is seen from the letter writing manuals of humanists, numerous editions of correspondence by the Antique authors and humanists, the content of curricula and the collection of publications in libraries. Noteworthy, all of that also contributed to the formation of epistolography traditions in the Grand Duchy of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13765
Updated:
2022-11-17 14:13:38
Metrics:
Views: 51    Downloads: 4
Export: