1589 m. "Giesmes Duchaunas": Lutherio "Geistliche Lieder" lietuvių kalba

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
1589 m. "Giesmes Duchaunas": Lutherio "Geistliche Lieder" lietuvių kalba
Alternative Title:
"Giesmes Duchaunas" von 1589: Luthers "Geistliche Lieder" auf Litauisch
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2005.
Pages:
173 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Keywords:
LT
16 amžius; Bretkūnas; Martynas Liuteris (Martin Luther, Luder); Martynas Mažvydas; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Knygos / Books.
Summary / Abstract:

LTMonografija susideda iš dviejų neatsiejamų dalių. Pirmoje siūloma dalinai nauja giesmyno istorinė interpretacija, o antroje visi „Giesmių Duchaunų“ tekstai perrašomi kartu su vokiškais jų atitikmenimis, pateikiamais pagal Lutherio „Geistische Lieder“ arba su jomis susijusias publikacijas, pridedant lenkišką ar lotynišką variantą tais retais atvejais, kuriais iš 1566-1570 m. „Giesmių Chriksczoniskų“ pakartotas lietuviškas kūrinys neišverstas į vokišką šaltinį. Antroji dalis skiriasi nuo 2001 m. to paties autoriaus leidinio ne vien lietuviškų tekstų pateikimo būdu (jie ten fotografuoti, o čia perrašomi lengviau išskaitoma forma): prie Bretkūno perspausdintų giesmių nepridedami „Giesmių Chriksczoniskų“ variantai, nes čia norima išryškinti kitus bruožus; pateikiant naujų 1 589 m. giesmių originalus, aptariamas skirtingų vokiškų giesmynų variantų klausimas, nuo kurio anksčiau iš esmės atsiribota. Knygos pabaigoje spausdinami lietuviškų giesmių bei kitakalbių jų atitikmenų sąrašai, leidžiantys suvokti Bretkūno rinkinio turinį ir kontekstą. Knyga paliudija vokiečių kultūros modelių gyvavimą Prūsijos lietuvių tradicijose ir įtikina, kad kultūros atžvilgiu lietuviai priklausė Europai jau XVI amžiuje.Reikšminiai žodžiai: "Geistliche Lieder"; "Giesmes Duchaunas"; Bretkūnas; Europa; Giesmynai; Giesmynas lietuvių kalba; Istorija; Istorija (XVI a.); Knygos; Knygos, retos; Knygos, senosios; Lietuviškos giesmės; Liuteris; Martynas Liuteris; Martynas Mažvydas; Paveldas, kultūros; Prūsija; Prūsijos lietuviai; Rytų Prūsijos liuteronų bažnyčia; Senoji lietuvių literatūra; Vokietija (Germany); 16 amžius; "Geistlich Lieder"; "Giesmes Duchaunas"; Books; Books, old; Books, rares; Bretkūnas; East Prussian Lutheran Church; Europe; Germany; Heritage, culture; History; History (XVI c.); Hymnal; Lithuanian hymns; Martin Luther; Martynas Mažvydas; Old Lithuanian literature; Prussia; Prussian Lithuanians; Sixteenth century.

ENThe monograph consists of two integral parts: The first offers a partially new historical interpretation, and the second contains all texts of "Giesmes Duchaunas" rewritten together with their German equivalents presented according to Luther's "Geistische Lieder" or related publications. The second part differs from the publication of the same author of 2001 not only with regard to the method of presentation of the Lithuanian text: variants of "Giesmes Chriksczionischkos" are not attached to Bretkūnas' reprinted songs, since it aims at highlighting new features by presenting originals of 1589 songs, discussing the issue of different German song book, which had not been discussed previously. The lists of Lithuanian songs and their equivalents in other languages are published at the end of the book. They allow perceiving the content and context of Bretkūnas's collection. The book evidences the existence of models of the German culture in traditions of Lithuanians of Prussia and claims that Lithuanian culture was part of the European culture as far back as in the 15th c.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38289
Updated:
2014-01-07 17:20:16
Metrics:
Views: 28
Export: