1666 m. Naujų giesmjų knygų ir jų perspausdinimų istorinis kontekstas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1666 m. Naujų giesmjų knygų ir jų perspausdinimų istorinis kontekstas
Alternative Title:
Historical context of the hymnal Naujos giesmju knygos of 1666 and its reprints
In the Book:
Humanities in new Europe. 2, Science and society / editor-in-chief Romualdas Apanavičius. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. P. 465-470
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Giesmynai; Liuteronai; Knygos; Leidimai; Prūsija; Hymnals; Lutherans; Books; Editions; Prussia.
Keywords:
LT
Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Knygos / Books; Leidimai; Liuteronai.
EN
Editions; Lutherans; Prussia.
Summary / Abstract:

LTPrūsijoje išėjęs Danieliaus Kleino parengtas giesmynas "Naujos giesmjų knygos" (1666) ir jo perspausdinimai (1685 bei 1705) užima svarbią vietą XVII a. lietuvių literatūros istorijoje. Ligšioliniuose tyrinėjimuose daugiausiai aptarti kalbiniai bei estetiniai bruožai, bet mažiau įsigilinta į istorinį kontekstą. Šiame straipsnyje siekiama tiksliau nustatyti "Naujų giesmjų knygų" ir jų perspausdinimų istorinį kontekstą, ypač pabrėžiant ryšius su vietinėmis vokiečių kalba rašytomis knygomis, kurių dauguma Lietuvoje mažai težinoma. Jau pirmajame Prūsijos liuteronų giesmyne lietuvių kalba - M. Mažvydo parengtose 1566-1570 m. "Giesmėse Chriksczoniskose" - didžioji dalis tekstų išversta iš vokiečių kalbos. Ši tradicija buvo pratęsta rengiant ir "Naujas giesmjų knygas". Beveik visi nauji šio giesmyno tekstai buvo išversti iš originalių vokiškų giesmių, išspausdintų giesmyne "New preussisches vollständiges Gesangbuch" (Königsberg, 1650). Pagal jį greičiausiai parengtas "Naujų giesmjų knygų" rankraštis. Deja, 1650 metų leidimas ir 1655 ir 1657 metais išėję jo perspausdinimai neišliko. Tyrinėjant lietuvių giesmynų istorinį kontekstą, nustatyta, kad jie susiję su konkrečiomis 1650-1702 m. laikotarpiu Prūsijoje išėjusiomis knygomis vokiečių kalba.

ENAlready since the Gesmes Chriksczoniskas of Mažvydas (1566-1570) most of the Lituanian liturgical texts printed in Prussia were translated from the German language. This tradition was continued by the Naujos giesmjų knygos of 1666, the first manuscript of which was composed before 16S4. Almost all new texts of this hymnal were translated from German originals published in the New preussiscbes vollständiges Gesangbuch (Königsberg 1650). This can be proved on the basis of the reprint of 1666 because no copy of the publication of 1650 or its reprints of 1655 and 1657 have survived. The main source of the translations from German added in the reprints of the Naujos giesmjų knygos was the Prussian hymnal Preussisches / Neu verbessert- vollständiges Kïrchen-Schul- und Haus-Gesangbuch, published in 1675 and reprinted twice. From the analysis it can be seen that an adequate historical interpretation of the Naujos giesmjų knygos hymnal and its reprints can be achieved only in the context of the Prussian publications in German. [From the publication]

ISBN:
9789955122906
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13997
Updated:
2013-04-28 17:51:29
Metrics:
Views: 7
Export: