Naujieji nacionalizmai ir katalikų bažnyčia Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujieji nacionalizmai ir katalikų bažnyčia Lietuvoje
Editors:
Katilius, Algimantas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Aidai, 2003.
Pages:
459 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Algimantas Katilius. Kunigas dr. Juozapas Stakauskas – istorikas — Lietuvių kalbos kelias į kunigų seminarijas — I. Valstybė, Bažnyčia ir lietuvių kalba — II. Žemaičių tautinis sąjūdis ir vyskupas J. Giedraitis — III. Lietuvių kalbos klausimas Žemaičių seminarijoje — IV. Pastangos įvesti rusų kalbą — V. Pastangos sustiprinti rusiškuosius dalykus — VI. Homiletikos ir lietuvių kalbos profesoriai — VII. Valančiaus laikų lietuviškas darbas — VIII. Lietuviškosios minties pasireiškimas Žemaičių seminarijoje — IX. Lietuviškoji sąmonė Seinų seminarijoje — X. Lietuvių sąjūdis Vilniaus seminarijoje — Priedai: Rusų kalba kunigų seminarijoje ir bažnytinėje katalikų liturgijoje. Valančiaus lietuvybės klausimas — Vaclovas Biržiška. Iš vysk. M. Valančiaus veiklos — Vyskupas M. L. Paliulionis ir lietuviškasis klausimas — Lietuvių poeto vyskupo Antano Baranausko gyvenimo bruožai — Sudarytojo pastabos – Rodyklės.
Keywords:
LT
20 amžius; 19 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Judėjimai / Movements; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Kultūrinė asimiliacija / Cultural assimilation; Kunigų ugdymas. Seminarijos / Education of the priests. Seminaries.
Summary / Abstract:

LTJuozapo Stakausko raštų rinkinyje sutelkti svarbiausi istoriko tekstai, skirti, kaip jis pats sako, „naujovės“ nacionalizmų kovai – lietuviškojo savitumo gynimui Bažnyčioje nuo rusų ir lenkų spaudimo. XIX a. antros pusės XX a. pradžios kunigų seminarijos Lietuvoje buvo išskirtinės svarbos švietimo ir kultūros centrai, nuo jose rengtos dvasininkijos pozicijų nemenka dalimi priklausė ir visuomenės vertybės, jos nusistatymas tautiniu klausimu. Rinkinį sudaro dvi dalys. Pirmoje – neskelbta monografija „Lietuvių kalbos kelias į kunigų seminarijas". Tai pirmąsyk skelbiamas Stakausko veikalas , leidžiantis giliau ir plačiau pamatyti tautinio atgimimo procesus, pagal konkretų pavyzdį, įsivaizduoti lenkų, rusų ir lietuvių nacionalizmų konfrontaciją. Antroje dalyje įdėti tekstai apie Žemaičių vyskupą Leonardą Mečislovą Paliulionį ir Seinų vyskupą Antaną Baranauską, temiškai susiję su skelbiama monografija.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos valstybė; Katalikų bažnyčia; Tautinis sąjūdis; Kunigų seminarija; Vilniaus švietimo apygarda; Rusinimas; The Lithuanian state; The Catholic Church; National movement; Priest seminary; The Vilnius Education District; Russification.

ENSet of writings by Juozapas Stakauskas includes the most significant historian's texts dedicated, as he says himself, for fight of "innovation" nationalisms, that is, for preventing the Lithuanian originality from the Russian and Polish pressure at the Church. In the 2nd half of the 19th century and the beginning of the 20th century priest seminaries in Lithuania were educational and cultural centres of exclusive importance. The society's values and views in regard of national issue partially depended upon the clergy's positions. The set consists of two parts. The first one is the unpublished monograph "The Pathway of Lithuanian Language to Priest Seminaries". This is the work of Stakauskas published for the first time. It gives an opportunity to look at processes of National Revival in deeper and more comprehensive view in terms of particular example and to imagine confrontation of Polish, Russian and Lithuanian nationalisms. The texts of the second part are about the Samogitian Bishop Leonardas Mecislovas Paliulionis and Bishop of Seinai Antanas Baranauskas and thematically related to published monograph.

ISBN:
9955445688
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37906
Updated:
2013-11-05 21:17:29
Metrics:
Views: 32
Export: