Stebėsena ir žinių vadyba valstybės valdyme

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stebėsena ir žinių vadyba valstybės valdyme
Alternative Title:
Monitoring and knowledge management in the strategic state government
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2005, Nr. 36, p. 151-162
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra pateiktas alternatyvus požiūris į valstybės valdymą iš naujo įvertinus stebėsenos įtaką jam. Straipsnio objektas yra stebėsenos ir žinių vadybos integracija į valstybės valdymą. Straipsnio tikslai - nustatyti integracijos sociokultūrines, organizacines ir technines aplinkybes; apibrėžti žinių vadybos sąsajas su valstybės valdymu; išanalizuoti žinių vadybos efektyvaus veikimo kriterijus stebėsenos veikloje. Žinių vadybos sistemą galima suprasti kaip skirtingų lygių ir skirtingų tipų žinių aplinką, sąveiką ir rezultato visumą. Strateginei valstybės valdymo sistemai funkcionuoti ir vystytis reikalinga strateginės stebėsenos posistemėje integruota žinių vadyba. Strateginės stebėsenos posistemė apima tris subjektus: dvi savarankiškas institucijas, savo veikloje besiremiančias skirtingais požiūriais, ir pačią strateginės stebėsenos instituciją. Pirmas subjektas turėtų būti plėtotiniu požiūriu besiremianti institucija (Vyriausybė ir Seimas). Antras subjektas turėtų būti nustatytiniu požiūriu besiremianti institucija. Tokios institucijos integracija į strateginį valstybės valdymą būtų atsvara vienos institucijos vyravimui. Trečia institucija turėtų būti nepriklausoma nuo kitų dviejų strateginio valstybės valdymo institucijų. Tai turėtų būti strateginės stebėsenos institucija. Jos pagrindinis tikslas būtų strateginės stebėsenos posistemės veiklos efektyvumas. Strateginis valstybės valdymas yra sudėtingas procesas savo organizacija, turiniu, ištekliais, tikslų prieštaringumu ir pažangos įvertinimu. Pažangos įvertinimo institutas turėtų užtikrinti grįžtamąjį ryšį, ar strateginis valstybės valdymo procesas yra tinkamai organizuotas.

ENThe article analyzes a new aspect of strategic state government. Strategic state government - monitoring - is equated to analysis, strategy development and strat- egy implementation. It is seen as independent part of government, closely related to its remaining parts. The importance of monitoring for state government is re- vealed by knowledge management. Integration of knowl- edge management alters usual monitoring activities. Such monitoring already enables the integration of speci- fied and expanded attitudes. Thus monitoring becomes dynamic; it adapts to changes in strategic state govern- ment and environment. The advantages of dynamic monitoring are goal compatibility, synergy and social consensus. Its disad- vantages are administrative compatibility, lack of au- thority and sensibility to dispersion of social interest. In strategic state government advantages of monitoring can be intensified, while risk of disadvantages can be managed. The more qualified monitoring is important for organization of strategic state government. It correlates different parts of strategic government into organiza- tional entirety. Three, conditionally substantial, insti- tutions can be identified in each institutional organiza- tion. The first institution should use the expanded atti- tude in its activities, while the second institution should use the specified attitude. The third institution, the monitoring, should use both attitudes. Allocation of competence and responsibility for institutions underlie the creation of the system for strategic state govern- ment. United activities of all institutions enable the development of such system. The development of the system is the obligatory condition for effective state government.The research revealed the inadequate estimation of monitoring activities as such in Lithuania. The moni- toring is focused there on very narrow targets. It is static. Monitoring is not treated as a priority in terms of fund allocation and assignation. Besides, monitoring is organized only by the expanded attitude. The system for strategic state government is still under preparation in Lithuania. Prolonged preparation can result in stagna- tion and strategic state government will not be able to impact the conjunctional state government. A new approach into strategic state government starts discussions about different impact on state gov- ernment. The proper organization of strategic state gov- ernment can serve as a premise for conjunctional state government to become a well-organized process of state government. In the long-term perspective state govern- ment should become a subsystem of strategic state gov- ernment. The effective system of state government can be the start-point for the achievement of strategic goals of the state. The additional obligatory condition for that is civil maturity of the society and high level of self- organization. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1456
Updated:
2018-12-17 11:34:25
Metrics:
Views: 40    Downloads: 2
Export: