Vizualinių simbolių įgalinimo problema virtualaus protesto bendruomenėse. Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių atvejai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vizualinių simbolių įgalinimo problema virtualaus protesto bendruomenėse. Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių atvejai
Alternative Title:
Problem of empowering visual symbols in the communities of virtual protest. The case of Lithuania, Latvia and Estonia
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 1 (17), p. 19-27
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Virtuali bendruomenė; Simboliai; Tapatumas; Socialinis protestas; Simbolinis mąstymas; Virtual community; Symbols; Identity; Social protest; Symbolic thinking.
Keywords:
LT
Socialinis protestas; Virtuali bendruomenė; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
EN
Symbolic thinking; Social protest; Virtual community.
Summary / Abstract:

LTPostmodernioje socialinėje struktūroje paskutinius du dešimtmečius fiksuojami intensyviai besiformuojantys analogiški tradicinėms bendruomenėms, socialiniu dalyvavimu paremti nauji internetiniai tinklai - virtualios bendruomenės, kurių veiklos turinys bei tikslų siekimas paremti techninėmis virtualaus bendravimo sąlygomis. Viena iš virtualių bendruomenių efektyvios veiklos formų gali būti laikomas socialinio protesto vykdymas bendruomenės netenkinančio socialinio objekto atžvilgiu. Virtualios bendruomenės mobilizacijai ir identiteto kūrimui didelę įtaką daro vartojamos vidinės komunikacijos formos, kurių viena gali būti paremta vizualinių simbolių visuomenėje išnaudojimu atsiliepiant į iracionalias žmogaus simbolinio mąstymo formas. Šio straipsnio tikslas - teoriškai pagrįsti bei atskleisti empiriškai užfiksuotus Lietuvos, Latvijos bei Estijos valstybėse veikiančių socialinio virtualaus protesto bendruomenių vartojamos vizualinės simbolikos intragrupinio įgalumo laipsnius, tuo atskleidžiant vaizdinių simbolių netiesioginės vidinės komunikacijos grupėje kūrimo galimybes. Tiriamasis objektas yra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje tiriamuoju metu veikiančių socialinio virtualaus protesto judėjimų narių asmeninis bei intragrupinis santykis su šių judėjimų internetinėse svetainėse fiksuojama judėjimo veiklos turinį išreiškiančia vizualine simbolika, atspindintis šių vizualinių simbolių intragrupinio įgalumo lygį.

ENInternet connection as the basis for social participation, virtual communities, has been intensively developing in postmodern social structures in the last two decades. The content of their activities depends on technical conditions of virtual communication. One of effective forms of virtual community activities may be social protest against some social objects, as in the practice of all virtual communities in the world. Various forms of internal communication influence mobilization and identity shaping of a virtual community. One of forms may be based on exploitation of visual symbols as an answer to human irrational thinking. Research results presented in the paper show importance of visual symbols as a tool for group identity shaping virtual communities social protest in the Baltic countries. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16429
Updated:
2018-12-20 23:17:19
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: