Corporate failure diagnosis : reliability and practice

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Corporate failure diagnosis: reliability and practice
Alternative Title:
Įmonių nemokumo diagnostika: patikimumas ir praktinė reikšmė
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2003, Nr. 28, p. 29-42
Keywords:
LT
Įmonių nemokumas; Įmonių nemokumo diagnozavimo modelis.
EN
Corporate failure; Corporate failure diagnosis model.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje autorius siekia pasiūlyti kompleksinį priemonių ir alternatyvių sprendimų modelį, taikytiną potencialiems įmonių mokumo sunkumams įvertinti (diagnozuoti), įmonių nemokumo problemoms spręsti, nemokių įmonių pertvarkymo sprendimams (kryptims) modeliuoti. Taip pat šiame darbe siekiama nustatyti priežastis, paveikiančias ar galinčias paveikti įmonių finansinės būklės stabilumą, mokumo sunkumų pavojų, nemokių įmonių pertvarkymo tendencijas (kryptis) ir, savo ruožtu, įmonių pertvarkymo tikslingumą. Straipsnyje taip pat siūlomas įmonių mokumo sunkumų (bankrotinės būklės) diagnozavimo modelis, suteikiantis galimybę įvertinti įmonių nemokumo pavojų, taip pat atkreipiamas dėmesys į kitų rinkos dalyvių vaidmenį šiame procese. Autorius, remdamasis Lietuvoje veikiančių įmonių (akcinių bendrovių) finansiniais duomenimis, formuluoja Lietuvos ekonominę aplinką atitinkančią įmonių mokumo sunkumų vertinimo ir jų pertvarkymo sistemą. Šiame tyrime taip pat išsamiai paaiškinami modelio formavimo principai bei autoriaus taikoma metodika. Pažymėtina, kad įmonių finansinė būklė patikimiausiai turėtų atspindėti galimą įmonių mokumo sunkumų pavojų. Taip pat pažymėtina, kad įmonių nemokumo diagnozavimo modelis suformuotas, panaudojant logistinę regresiją. Formuojant Lietuvos ekonominę aplinką atitinkantį įmonių nemokumo diagnozavimo (vertinimo) modelį, išanalizuoti 20 skirtingų grupių (mokumo ir likvidumo, finansų struktūros, veiklos efektyvumo ir turto apyvartumo) finansiniai rodikliai. Nustatyta, kad įmonių finansinei būklei yra reikšmingi 9 finansiniai koeficientai, kurių reikšmingumas pateiktas paveiksle.Remiantis gauta regresija, toliau straipsnyje vertinama įmonių mokumo sunkumų pavojaus tikimybė. Apibendrinant galima teigti, kad pasiūlyto modelio esmė yra ta, kad įmonių mokumo sunkumų diagnozavimo modelis yra suformuotas, atsižvelgiant į Lietuvoje veiklą vykdančių įmonių finansinę būklę, todėl gali būti naudojamas Lietuvoje veikiančių įmonų mokumų sunkumų diagnozavimui, esant tam tikroms prielaidoms. Todėl galima teigti, kad modelis taikytinas įmonėms, atitinkančioms panašius kriterijus, pagal kuriuos buvo suformuota įmonių imtis. Atsižvelgiant į gautas įmonių nemokumo pavojaus vertinimo absoliučiąsias reikšmes, įvertinant įmonėms laikomas pertvarkymo alternatyvas, toliau įmonės klasifikuojamos pagal mokumo kategorijas (reitingus). Straipsnyje taip pat analizuojamas mokumo sunkumus patiriančių įmonių pertvarkymo procesas ir modeliuojamos nemokių įmonių pertvarkymo alternatyvos. Autorius daro išvadą, kad mokumo sunkumus patiriančių įmonių pertvarkymo sprendimus veikia veiklos tęstinumo, antrinės skolų rinkos egzistavimo, bankų bei kitų kreditinių institucijų poveikio ir bankroto procedūrų efektyvaus realizavimo principai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe paper analyses essential principles of the corporate failure diagnosis. Based on these principles, the corporate failure diagnosis model is proposed. The framework of the corporate failure diagnosis model is based on the financial analysis of publicly traded stock companies, which perform in Lithuania. The deficiencies of the proposed corporate failure diagnosis model are also explored. Taking into consideration the identified deficiencies, the main guidelines for the improvement of the model are suggested. The possibilities of the usage of this model are analysed as well. The author investigates the appropriate corporate recovery (restructuring) alternatives (types), which have to be applied in the recovery process, taking into account the results of the corporate failure diagnosis (obtained based on the proposed corporate failure prediction model). [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38460
Updated:
2018-12-17 11:15:50
Metrics:
Views: 83    Downloads: 5
Export: