Valstybės tarnautojų veiklos teisinis reglamentavimas: etinis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnautojų veiklos teisinis reglamentavimas: etinis aspektas
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2003, Nr. 4, p. 82-90
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Etika / Ethics.
Summary / Abstract:

LTValstybės tarnautojų veiklos teisinio reglamentavimo etinis aspektas nėra sulaukęs tyrinėtojų dėmesio. Straipsnio tikslas - pažvelgti į teisinius valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančius aktus iš viešojo administravimo etikos perspektyvos. Remiantis Vakarų viešojo administravimo etikos tyrinėtojų patirtimi pirmiausia bandoma pažvelgti, kokius etinius aspektus pabrėžia pagrindinis šalies įstatymas. Bandoma apžvelgti kai kurias bendrųjų ir specifinių įstatymų raidos tendencijas ir jas įvertinti platesniame viešojo administravimo kontekste. Straipsnyje pabrėžiama, kad akivaizdžiausių didėjančio dėmesio viešojo administravimo etikai pokyčių aptinkama valstybės tarnybos įstatymo redakcijose, čia ne tik plečiamos valstybės tarnautojų teisės, bandoma rasti pusiausvyrą tarp teisių ir pareigų, bet ir didinama asmeninė atsakomybė, nustatomi aštuoni valstybės tarnybos etikos principai. Nepaisant kai kurių įstatymų trūkumų, jie gali būti vertinami kaip liudijimas, kad viešojo administravimo etikai skiriama daugiau dėmesio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Valstybės tarnautojų veikla; Viešojo administravimo etika; Valstybės tarnautojų teisės; Pareigos ir atsakomybė; Valstybės tarnybos vertybės.; Public servants’ activity; Ethics of public administration; Rights; Duties and responsibility of public servants; Values of public servants.

ENEthical paradigm of public servant activity haven't deserved appropriate researchers and practitioner's attention. The author examines Lithuanian laws regulating the activity of public servants from ethical perspective. Using methods of content and comparative analysis the author follows the historical development of laws, evident tendencies and direction in the broader public administration context. The basis for legal regulation of public servants activity was laid in Lithuanian Constitution of 1992. 1995 the first Civil Service Act was pasted. Civil Service Act had been changed three times trying to broaden the scope of regulation, to balance rights and duties of public servants, to increase personal responsibility, and to identify ethical principles for public servants. 1997-2000 laws regulating conflict of interests and sexual harassment had been passed. These laws have some disadvantages but the same time they can be estimated as first steps trying to deal with such serious problems in public administration. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12020
Updated:
2018-12-17 11:10:30
Metrics:
Views: 25    Downloads: 12
Export: