Daktaras Jonas Basanavičius ir jo "Medega musu tautiszkai vaistinykystai"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daktaras Jonas Basanavičius ir jo "Medega musu tautiszkai vaistinykystai"
Alternative Title:
Doctor Jonas Basanavičius and his "Medega musu tautiszkai vaistinykystai" (Material for our national medicine)
In the Journal:
Terminologija. 2002, 9, p. 103-121
Keywords:
LT
Jonas Basanavičius; Kalnujai; Raseiniai; Lietuva (Lithuania); Liaudies kultūra / Folk culture; Sveikata / Health; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama 1898 m. Varnoje Jono Basanavičius parašyto liaudies medicinos terminų žodynėlio „Medega musu tautiszkai vaistinykystai“ terminija. Basanavičius, rašydamas Medegą panaudojo M. Davainio-Silvestraičio ir V. Bakučio jam 1885 m. atsiųstą medžiagą – „Surinkimą visokių ligų, nuo žmonių girdėtų, isz Raseinių parapijos, nuo Kalnujų apygardos“. Medegoje pagal abėcėlę surašyti 277 medicinos terminai (įskaitant sinonimus ir variantus). Po brūkšnio pateikiami lotyniški pavadinimai, pasitaiko atvejų, kai lotyniškas pavadinimas nepateiktas, tada duodamas tik aiškinimas arba rašomas klaustukas. Reikšmės atžvilgiu Medegos terminija yra gana plati ir labai įvairi. Neretai vienai ligai įvardyti pateikta po du ar tris sinoniminius terminus. Palyginus Medegą su „Medicinos terminų žodynu“ matyti, kad Basanavičiaus žodynėlio terminija yra lietuviškesnė, liaudiškesnė, taigi ir gyvesnė nei dabartinė mokslinė pernelyg sutarptautinta medicinos terminija. Palyginus Medegos žodžius su „Lietuvių kalbos žodyno“ duomenimis, matyti, kad didžioji jų dalis yra pateikta minėtame žodyne. Didžioji dauguma Medegos žodžių yra plačiai vartojami, pvz.: kirkšnis, nugarkaulis, pagirios, pašinas, pilvas, pūslė, raumuo, raupai, rauplės, rėmuo, skaudulys, sopėjimas, sprandas, strėnos, šiltinė, šiurpulys, šonkaulis, šunvotė, tymai, tryda, vėmimas, vėžys, viduriavimas, tačiau yra ir siaurai paplitusių, taip pat Lietuvių kalbos žodyne nefiksuotų žodžių ir žodžių junginių. Didžioji Medegos dalis yra paprastieji žodžiai. Vediniai ir dūriniai atitinka dabartinės lietuvių kalbos žodžių darybos būdus.Reikšminiai žodžiai: Istorinė terminologija; Jonas Basanavičius; Liaudies medicina; Liaudies medicinos žodynas; Lietuvos kultūros istorija; Medicinos istorija; Medicinos terminija; Sveikata; Vedinys; Žodynai; „Medega musu tautiszkai vaistinykystai"; Derivates; Dictionaries; Dictionary of folk medicine; Folk medicine; Historical terminology; History of Lithuanian culture; History of medicine; Jonas Basanavičius; Lithuanian; Medical terminology, health; Terminology of medicine; „Medega musu tautiszkai vaistinykystai".

ENThe article discusses the dictionary of folk medicine Medega musu tautiszkai vaistinykystai (Material for our national medicine) written in Varna (Bulgaria) in 1898 by the patriarch of Lithuanian national rebirth doctor Jonas Basanavičius (1851-1927). The terms in this dictionary are discussed according to their meaning and expression and compared to contemporary dictionaries Medicinos terminų žodynas (Dictionary of medical terms) and Lietuvių kalbos žodynas (Dictionary of Lithuanian language). An abundance of terms is the characteristic feature of names of infectious, skin, nervous and alimentary canal diseases and also surgery and traumatology. Basanavičius' terminology is more Lithuanian and popular than contemporary scientific terminology of medicine, which is too internationalised. In respect of expression, the majority of terms are one-word terms. Many Lithuanian terms are common words, for instance, drugys, plautis, vilkas. Quite a large part of Lithuanian one-word terms are derivates. There are some borrowings and hybrids. The number of complex terms is significantly smaller. After comparing terms from Medega with terms in Lietuvių kalbos žodynas the conclusion is drawn that the majority of words from Medega are widely used, though there are some words (or their meanings) and some word-combinations, which are narrowly spread and not fixed. Therefore, Medega is important for the history of Lithuanian medical terminology and it undoubtedly still has value today, because its exceptional and main feature is the Lithuanian origin of most of its terms. [text from author]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36699
Updated:
2018-12-17 11:04:52
Metrics:
Views: 98    Downloads: 25
Export: