Trižodžių anatomijos derinamojo pažyminio ir nederinamojo pažyminio lietuviškų terminų ir lotyniškų atitikmenų priklausomybė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trižodžių anatomijos derinamojo pažyminio ir nederinamojo pažyminio lietuviškų terminų ir lotyniškų atitikmenų priklausomybė
Alternative Title:
Aspects of dependency of three-component terms of atribute in concord and terms of atribute not in concord and their Latin equivalents
In the Journal:
Profesinės studijos: teorija ir praktika [Professional studies: theory and practice]. 2015, Nr. 15, p. 42-46
Keywords:
LT
Priklausomybės / Aaddictions; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTAnatomijos terminai, kaip ir apskritai terminai, turi būti trumpi ir informatyvūs. Mokslinistechninis terminas turi būti tikslus, trumpas ir patogus, kad būtų galima jį vartoti sudedamąja naujo termino dalimi. Tačiau daugiausia medicinos terminijoje yra sudėtinių terminų. Sudėtiniai terminai (toliau – ST) produktyviausi. Visus lietuviškus ir lotyniškus trižodžius terminus galima skirstyti į keturias struktūros grupes: 1) sudėtiniai terminai, kurių abu pažymininiai dėmenys apibūdina pagrindinį dėmenį ir patys atskiro žodžių junginio nesudaro, 2) sudėtiniai terminai, kurių abu šalutiniai dėmenys sudaro atskirą valdomąjį žodžių junginį, einantį pagrindinio dėmens pažyminiu, 3) sudėtiniai terminai, kurių pažyminys, esantis prie pagrindinio dėmens, sudaro su juo atskirą žodžių junginį, o tolesnis pažyminys priklauso visam junginiui, 4) sudėtiniai terminai, kurių pažyminys, esantis prie pagrindinio dėmens, žymi pagrindinį žodį, o antrasis šalutinis dėmuo – pirmąjį šalutinį dėmenį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Anatomijos terminai; Anatomijos terminai, sudėtiniai terminai, priklausomybė, trižodžiai terminai; Lotynų kalba; Priklausomybė; Sudėtiniai terminai; Trižodžiai terminai; Anatomical terms; Anatomical terms, compound terms, dependency, three-component terms; Compound terms; Dependency; Latin language; Three-component terms.

ENAnatomical terms, like terms in general, must be short and informative. Scientific-technical term must be accurate, short and easy to use so that it can be used as a constituent of the new term. However, the majority of medical terms are composite terms. Composite terms are most productive. All Lithuanian and Latin three-component terms can be divided into four structural groups: 1) Composite terms, both attributive components of which describe the basic component and by themselves they do not form a separate collocation, 2) Composite terms, both secondary components of which form a separate controlled collocation, which acts as an attribute of the basic component, 3) Composite terms, the attribute of which, situated near the basic component, together with it forms a separate collocation, while the further attribute belongs to the whole collocation, 4) Composite terms, the attribute of which, situated near the basic component, denotes the basic word, while the second secondary component denotes the first secondary component. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68706
Updated:
2020-01-08 14:10:01
Metrics:
Views: 30    Downloads: 3
Export: