Konstantino Šakenio "Fizikos" vadovėlio terminija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstantino Šakenio "Fizikos" vadovėlio terminija
Alternative Title:
Terminology of Konstantinas Šakenis' textbook "Fizika" (Physics)
In the Journal:
Terminologija. 2002, 9, p. 66-77
Keywords:
LT
Dabartinė bendrinė lietuvių kalba; Fizika; Fizikos terminija; Konstantinas Šakenis; Konstantinas Šakenis (1881–1959); Naujadarai; Skolinta leksika; Terminija; Terminologijos istorija; Vadovėliai; Žodžio daryba.
EN
History of terminology; Konstantinas Šakenis; Laurynas Konstantinas Šakenis (1881–1959); Lexical borrowings; Lithuanian; Modern standard Lithuanian; Neologisms; Physics; Physics terminology; Terminology; Texbooks; Word formation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Konstantino Šakenio Fizikos vadovėlio pirmojo leidimo (1920) terminija, kurią sudaro bendrieji, fizikos ir kitų mokslų, artimai susijusių su tuometine fizika, terminai. Tokie pagrindiniais dėmenimis einantys žodžiai paimti tiek iš tarmių, tiek iš senųjų šaltinių – K. Sirvydo, J . Brodovskio, F. V. Hako, P. Ruigio, F. Kuršaičio, M. Miežinio, A. Juškos ir kt. žodynų, tiek iš vėlesnių šaltinių, kuriuose buvo fiksuoti liaudies kalbos žodžiai. Nemaža Šakenio terminijos dalis yra naujadarai, sudaryti ir vartoti kitų autorių. Kai kurių žodžių, vartojamų vadovėlyje, apskritai nėra įtraukta į akademinį „Lietuvių kalbos žodyną“. Nemažai Fizikos vadovėlyje skolintų (daugiausia lotynų ir graikų kilmės) terminų, kurie ir šiandien vartojami fizikos terminijoje. Šakenio, kaip ir jo pirmtakų bei amžininkų (P. Vileišio, I. Končiaus) raštų, Fizikos vadovėlio terminija rėmėsi tvirtu pamatu – lietuviška leksika. Dauguma vadovėlio žodžių yra paimta iš gyvosios kalbos. Fizikos vadovėlyje akivaizdūs terminų norminimo kriterijai: skoliniams stengtasi parinkti lietuviškų atitikmenų (randasi pagrįstoji terminų sinonimija); rūšinėms sąvokoms pavadinti dažniausiai vartojamos įvardžiuotinės būdvardžio ar dalyvio formos (randasi terminų subordinacijos dalykai); pagal reikšmę bandoma skirti priesagų -imas, -ymas, -umas ir galūnių -a, -as, -is vedinius, pastaruosius vartojant dydžių ir matmenų reikšmėms apibūdinti. Iš terminų variantiškumo ir sinonimijos galima spręsti, kad tuo metu fizikos terminija buvo tebekuriama ir pasižymėjo visomis kuriamojo terminijos tarpsnio ypatybėmis.

ENKonstantinas Šakenis' textbook Fizika (Physics) for gymnasia was published in 1920. It consisted of three parts, which were published separately: Part I. Mechanics. Heat; Part II. Magnets. Electricity; Part III. Light. Sound. Energy and Work. During the period from 1920 until 1940 five editions of this text-book in three parts were published. The paper analyses terminology of the first edition of three parts of Šakenis' Fizika in 1920. The analysis of the terms of this text-book can be summarised by the following conclusions. First of all, the terminology of Šakenis' Fizika, similarly to the writings of his contemporaries (Petras Vileišis, Ignas Končius), was based on the Lithuanian vocabulary. Secondly, an abundance of variants and synonyms of terms shows that at that time the terminology of physics was still in the process of formation and had all features of the period of terminology creation. Thirdly, the criteria of termino­logical normalisation of Konstantinas Šakenis are obvious - motivated synonymy, matters of subordination of generic and specific terms, category groups of terms. [text from author]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36696
Updated:
2018-12-17 11:04:51
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: