Krikšto vardai XVII a. pirmos pusės Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krikšto vardai XVII a. pirmos pusės Lietuvoje
In the Book:
Keywords:
LT
17 amžius; Nemunaitis; Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Šventieji / Saints; Bažnyčios istorija / Church history.
Summary / Abstract:

LTKrikštavardžių istorija Lietuvoje nėra populiari tyrimo tema. Ligi šiol krikščionišku lietuvių vardynu domėjosi beveik vien kalbininkai. Iš istorikų 1737–1800 m. Nemunaičio parapijos krikšto vardus yra susisteminęs ir analizavęs Sigitas Jegelevičius. Tačiau esamuose darbuose (su labai retomis išimtimis) nėra krikšto vardų dinamikos tyrimo platesniame laiko ir erdvės kontekste, nebandoma statistinius duomenis sieti su krikščioniškojo gyvenimo praktika ir liturginiu kalendoriumi. Šio straipsnio tikslas – aprėpti krikšto vardų situaciją įvairiose Lietuvos parapijose XVII a. pirmoje pusėje, taip pat mėginti išskirti specifinius šio laikotarpio bruožus ir būdingas tendencijas bei bandyti paaiškinti krikšto vardų parinkimo ‘mechanizmą’. Atliktas tyrimas leidžia teigti, kad tiriamu laikotarpiu krikšto vardo parinkimui svarbiausios įtakos turėjo krikštijantis kunigas, o krikšto vardo parinkimą įtakojo liturginis kalendorius. Tai lėmė didelius vardų dažnumo svyravimus skirtingais metais toje pačioje parapijoje bei ryškius tarpparapinius skirtumus. Laikotarpio pabaigoje griežtas krikštavardžio ryšys su liturginiu kalendoriumi palaipsniui silpnėja, pastebima vardų stabilizacija parapijose bei laipsniška unifikacija visoje Lietuvoje. Galimas dalykas, kad tai liudija krikšto vardo parinkimo iniciatyvos perėjimą iš kunigo į tėvų (ar krikštatėvių) rankas. Vardų plitimo tendencijose pastebimi ir regioniniai bruožai, ypač raiškiai išsiskiriantys žemaitiškoje Lietuvos dalyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Krikšto vardai; Parapijos; Metrikos (registr. knygos); Krikšto metrikų knygos; Bažnyčia; Religinis gyvenimas; Religinio gyvenimo tradicija; Šventieji.

ENThe history of baptismal names in Lithuania is not a popular research subject. Up till now, only linguists have taken an interest in Lithuanian Christian names. Amongst historians only Sigitas Jegelevičius classified and analyzed the baptismal names of the Nemunaitis Parish from the period between 1737 and 1800. However, previous studies do not examine the dynamics of baptismal names in the wider time and space context; besides, the statistical data used does not relate to the Christian lifestyle and liturgical calendar. The aim of this article is to present the situation of baptismal names of various Lithuanian parishes in the first half of the 19th century, identify specific characteristics of this period, and explain the “mechanism” of the selection of baptismal names. The study results suggest that the selection of baptismal names was mainly influenced by the baptizing priest, who chose the names by referring to the liturgical calendar. This conditioned the great variation of the frequency of names each year in the same, and among different parishes. At the end of the analyzed period the interrelation of baptismal names and the calendar was gradually diminishing - names in parishes stabilized, and gradually became uniform all over Lithuania. This is evidenced by the shift of the initiative of baptismal name selection from the priests' to the parents’ (or godparents’). The tendencies of the spread of names have regional characteristics, which are particularly pronounced in the Lithuanian ethnographic region of Žemaitija.

ISBN:
9955656158
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3663
Updated:
2013-04-28 15:56:03
Metrics:
Views: 102
Export: