Terminų pragmatika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Terminų pragmatika
Alternative Title:
Pragmatics of terms
In the Journal:
Terminologija. 2000, 7, p. 5-8
Keywords:
LT
Semantika / Semantics; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama terminų pragmatika, kuri sietina su terminų tikslumu – vienareikšmiškumu ir reikšmės apibrėžtumu. Praktiniame terminų tvarkybos darbe šis dalykas nelengvai pasiekiamas. Liaudies terminija yra labai nevienalytė, joje yra ir barbarizmų, ir stipriai stilistiškai konotuotų žodžių. Kiekvieno liaudinio termino tinkamumą mokslinei terminijai reikia vertinti atskirai, atsižvelgiant į termino darybą, motyvaciją, semantiką, sistemiškumą ir kt. Šalia liaudinių terminų kai kuriose terminijos srityse plačiai vartojami dar dvejopi terminai: sisteminiai ir nesisteminiai. Pavyzdžiui, chemijos terminijoje nesisteminiai pavadinimai dažniausiai rodo žaliavą, iš kurios gautas ar išskirtas tas junginys (pvz., obuolių rūgštis), gamybos būdą, gamybos vietą (pvz., Berlyno smėlis), autorių (pvz., Michlerio ketonas). Šie pavadinimai yra seniai vartojami ir lengvai įsimenami. Tuo tarpu sisteminiai pavadinimai, sudaryti pagal patvirtintas taisykles, turi tiksliai atspindėti struktūrinę junginio formulę. Pavyzdžiui, nesisteminis terminas yra amoniakas, o sisteminis – trivandenilio nitridas. Nesisteminių pavadinimų negalima laikyti nenorminiais. Nenorminiai pavadinimai terminų žodynuose paprastai pateikiami su nuoroda ntk. (=neteiktinas). Tai gali būti kieno nors vartotas, bet netaisyklingas, pasenęs ar pakeistas terminas. Standartizuoti ar atitinkamų institucijų aprobuoti terminai dažnai laikomi aukščiausios prabos norminiais terminais. Tačiau pabrėžtina, kad terminų standartai yra neprivalomi ir mokslininkas visada turi turėti terminų pasirinkimo ir naujadarų kūrimo laisvę.Reikšminiai žodžiai: Liaudies terminai; Pragmatika; Semantika; Sintaktika; Sisteminiai ir nesisteminiai terminai; Terminologija; Terminų daugiareikšmiškumas; Terminų sistemiškumas; Terminų tvarkyba; Folk terminology; Polysemy of terms; Pragmatics; Semantics; Standardization of terms; Syntactic relation; Systemic and non-systemic terms; Systemic terminology; Terminology; Termonology.

ENThis article deals with such Lithuanian groups of terms as folk (and dialect) terms, as well as systemic and non-systemic terms. The norms of such terms are discussed. Non-standard terms in Lithuanian dictionaries of terms are marked by the reference ntk. However the concepts "klaida" (mistake) and "uždraustas terminas" (forbidden term) are not of equal value. The State Language Commision declares numerous terms to be forbiden, e.g. arenda, blicas, planeris, salka etc. If the usage of a Lithuanian term in a text is questionable, it is usually marked by the word vadinamasis, which expresses the doubt. [text from author]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36497
Updated:
2018-12-17 10:46:35
Metrics:
Views: 32    Downloads: 11
Export: