Christiano Barčo "Dainų balsai" ir Klaipėdos krašto liuteroniškosios giesmės (lyginamieji melodijų tyrimai)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Christiano Barčo "Dainų balsai" ir Klaipėdos krašto liuteroniškosios giesmės (lyginamieji melodijų tyrimai)
Alternative Title:
Collection of Lithuania minor folk songs "Dainų balsai" by Christian Bartsch (the 2nd edition) and Lutheran psalms (comparative research of melodic lines)
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2003, Nr. 16, p. 166-191
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Dainos / Songs; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals.
Summary / Abstract:

LTChristianas Barčas (Christian Bartsch, 1832-1890) yra vienas žymiausių Mažosios Lietuvos liaudies dainų rinkėjų ir publikuotojų. 1886-1889 m. Heidelberge (Vokietija) jo paskelbtas lietuvių liaudies dainų rinkinys „Dainų balsai“ (2 tomai) – stambiausias ir išsamiausias Mažosios Lietuvos liaudies dainų šaltinis. Jame paskelbta 350 liaudies dainų melodijų su vokiškaisiais dainų poetinio teksto vertimais. Lietuviškieji tekstai paskelbti nebuvo, o jų rankraščiai yra žuvę arba iki šiol nerasti. 2000 m. Vilniuje buvo paskelbtas antrasis Ch. Barčo „Dainų balsų“ leidimas, kuriame pateikti ir rekonstruoti dainų poetiniai tekstai. Šis leidimas leidžia įvairiapusiškai tirti Mažosios Lietuvos liaudies dainų melodijas. Šiame straipsnyje yra aptariamos čia paskelbtų liaudies dainų sąsajos su Klaipėdos krašte žinomomis liuteroniškųjų giesmių melodijomis. Muzikologiniai tyrimai liudija, kad rinkinyje „Dainų balsai“ paskelbtos Mažosios Lietuvos krašto liaudies dainų melodijos turi neabejotinų sąsajų su Klaipėdos krašto liuteroniškųjų giesmių melodijomis. Šios sąsajos pastebimos įvairiais lygiais. Tai: a) tapačios muzikinės melodijų formos; b) analogiškos ritminės melodinių frazių sekos; c) tokios pat muzikinių dermių kaitos bei moduliacijų savybės; d) identiškos melodinės frazės melodijų pradžiose bei kadencijose. Kita vertus, visiškai tapačių melodijų abiejuose šaltiniuose neaptikta. Vis dėlto, straipsnio autoriaus nuomone, teigti, kad Klaipėdos regiono liuteroniškosios giesmės ir Mažosios Lietuvos krašto liaudies dainos yra kilusios iš to paties melodikos šaltinio, kol kas būtų neatsargu.Reikšminiai žodžiai: Liaudies dainos; Liuteroniškoji giesmė; Mažoji Lietuva; Melodija; Melodijų forma; Melodinės frazės; 19 amžius; Folk sing; Folk song; Lithuania Minor; Lutheran psalm; Melodic forms; Melodic phrases; Melody; XIX century.

ENChristian Bartsch (1832-1890) is one of the most famous collectors and publishers of Lithuania Minor local folk songs. He published the most valuable, wide and rich collection of Lithuania Minor folk songs "Dainų balsai" in Heidelberg, Germany, 1886-1889 (2 volumes, 350 folk songs). The Lithuanian poetic texts of all the songs were not published, just German translations. During the time Lithuanian origins of the manuscripts were lost or still are undiscovered. The second edition of the collection "Dainų balsai" by Christian Bartsch was published in Vilnius, 2000. At present having new possibilities to make scientific research works on folk songs, published in „Dainų balsai" hereby we would like to present the possible parallels in the melodic lines of mentioned above folk songs and well known in Klaipėda district Lutheran psalms. It is possible to discuss possible contacts of folk song and religious psalm in the folk life of Lithuania Minor people in the 19th century up to contemporary times. This is the main goal of presented here article. [text from author]

ISSN:
1648-3979
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35927
Updated:
2021-02-10 17:51:13
Metrics:
Views: 60    Downloads: 6
Export: