Christiano Bartscho ir Viliaus Kalvaičio liaudies dainų rinkiniai : istorinės ir tautosakinės paralelės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Christiano Bartscho ir Viliaus Kalvaičio liaudies dainų rinkiniai: istorinės ir tautosakinės paralelės
Alternative Title:
Folk song collections by Christian Bartsch and Vilius Kalvaitis: historical and folklore parallels
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 24, p. 203-218
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Liaudies dainos; Puikūs.
Keywords:
LT
Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTTiek pirmąja lietuviška knyga, tiek seniausiais bažnytinės ir grožinės literatūros kūriniais, tiek ir pirmaisiais tautosakos rinkiniais tautos kultūrai nusipelnė Mažoji Lietuva. Lietuvių folkloristikos istorijoje ženkių pėdsakąpaiiko daugelio šio krašto kalbininkų, istoriku bei tautosakininkų darbai. Minėtini ir Christianas Bartschas bei Vilius Kalvaitis, daug nusipelnę išsaugant Mažosios Lietuvos tautosakos palikimą. Jų dėka pasaulį išvydo išsamiausi šio krašto liaudies dainų rinkiniai. Tai Christiano Bartscho dviejų tomų rinkinys ..Dainų balsai" (Heidelberg, 1886-1889) ir Viliaus Kalvaičio leidinys „Prūsijos Lietuvių dainos" (Tilžė, 1905). Abu šie išsamiausi, apibendrinantys visą pusantro šimtmečio trukusią Mažosios Lietuvos krašto liaudies dainų rinkimo ir skelbimo pakilimo istoriją leidiniai dienos šviesą išvydo nepalankiomis šiam darbui istorinėmis ir politinėmis sąlygomis. Sudėtingas ir iki pat šiol nėra gerai žinomas ir jų autorių gyvenimas. Nevienareikšmiškai vertinami jų požiūriai į lietuviškąją tautos kultūrą vokiškosios kontekste. Skirtingos yra ir socialinės bei kultūrinės priežastys, paskatinusios čia minimų leidinių parengimą, skirtingi ir adresatai, kuriems šios knygos buvo skirtos. Kita vertus, galime atsekti ir nemaža įvairių istorinių. Icultūrinių ar tautosakinių paralelių, į kurias taip pat verta atkreipti dėmesį. Tokio pobūdžio tyrimams yra skiriamas šis straipsnis. [Iš leidinio]

ENLithuania Minor served to our national culture with the first collections of traditional folk songs, as well as with the first Lithuanian language published books, the oldest examples of our religious art and imaginative literature. The significant marks in the Lithuania Minor culture history left a great number of well-known linguists, historians and folklorists. Hereby we'd like to present two remarkable personalities. They are Christian Bartsch (1832-1890) and Vilius Kalvaitis (1848-1914), important folklorists, to whom we have to be thankful for their great works collecting and publishing the widest and the most rich collections of Lithuanian folk songs from Lithuania-Minor. I have on my mind collection „Dainų balsai" („Voices of the Songs") by Christian Bartsch (2 vol., Heidelberg, 1886-1889) and „Prūsijos Lietuvių dainos" („The Songs from Prussian Lithuania") by Vilius Kalvaitis (Tilsit, 1905). Both works resumed all history of the Lithuania Minor folklore collecting, researching and publishing in the period from the middle 18th up to the end of the 19th century. Quite complicated and fragmentary are the biographical facts of both personalities. We know very different evaluation of their self-attitudes concerning respect to the Lithuanian and German national and traditional cultures. Very another are the social and political reasons, motivated their works on collecting and publishing Lithuanian folklore materials. Different are the consignees, to whom their mentioned above collections were devoted. In other hand we are able to see important historical and cultural parallels, giving us much wider view of their activities. To research studies in this field is devoted presented here article. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/586
Updated:
2019-02-06 13:24:04
Metrics:
Views: 27    Downloads: 3
Export: