The Tradition of Klaipėda region Lutheran psalm singing in interdisciplinary and anthropological perspectives

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Tradition of Klaipėda region Lutheran psalm singing in interdisciplinary and anthropological perspectives
Alternative Title:
Klaipėdos krašto liuteroniškųjų giesmių giedojimo tradicija ir jos tarpdalykinių bei antropologinių tyrimų perspektyvos
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2006, t. 12, p. 115-123
Keywords:
LT
16 amžius.
Summary / Abstract:

LTKlaipėdos krašto istorinė situacija lėmė tai, kad dauguma vietinių gyventojų – lietuvininkų ir vokiečių – nuo XVI a. yra evangelikai liuteronai. Su didele pagarba nuo M. Mažvydo laikų jie giedojo religines giesmes. Šiame straipsnyje Klaipėdos krašto liuteroniškosios giesmės bei jų giedojimo tradicija yra aptariama dviem aspektais. Tai – regioninių tarpdalykinių studijų bei sociokultūrinės antropologijos tyrimų objektas. Aptariamos giesmės – ne tik jų teksto ar melodijų studijų objektas. Giesmių giedojimo kilmės, raidos bei jų vietos šių dienų visuomenės gyvenime specifika sąlygoja kompleksinių jų tyrimų galimybes sociokultūrinės antropologijos mokslo šviesoje. Šiems tyrimams atlikti reikalinga faktinė medžiaga pradėta rinkti interviu būdu apklausiant vietinius Klaipėdos krašto liuteronų tikybos gyventojus. Pagrindinis dėmesys skiriamas šiems giedojimo tradicijos aspektams: pirmąjai pažinčiai su giesmėmis, susirinkimų tradicijai, giesmių pasirinkimui ir giedojimo pobūdžiui. Aptariamos lietuviškos ir vokiškos giesmės, išsaugoti ir iki šiol naudojami giesmynai. Jau surinkta medžiaga leidžia daryti kol kas dar tik išankstines, tačiau gana kryptingas išvadas apie liuteroniškųjų giesmių giedojimo svarbą šių dienų Klaipėdos krašte tebegyvenantiems vietiniams gyventojams bei jų artimiesiems, išvykusiems gyventi į Vokietiją. Esminė išvada, kurią patvirtina vis kaupiami nauji duomenys, įvardijama lakonišku teiginiu: Liuteronų bažnyčia – giedanti bažnyčia.Reikšminiai žodžiai: Antropologinės perspektyvos; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Lietuvių ir vokiečių kultūriniai ryšiai; Liuteronų giesmės; Sociokultūrinė antropologija; Tarpdalykinės sąsajos; Anthropological perspectives; German - Lithuanian culture relations; German-Lithuanian culture relations; Interdisciplinary perspectives; Klaipėda region; Lutheran psalms; Socio-cultural anthropology.

ENThe complex research works on Klaipėda Region Lutheran Psalms singing traditions has started at the Institute of Baltic Sea Region History and Archaeology, Klaipėda University some years ago, as a part of integrated studies on whole historical Lithuania-Minor history and culture investigations. The main goal of such research project is to unify efforts of ethnomusicologists, historians, culturologists, linguists, confessional researchers and cultural anthropologists, interviewing local Lutheran people with special ques­tionnaires, and this way collecting actual information about this culture phenomenon. The aim of this research is to find out the sources of vitality, local forms and intercultural (German-Lithuanian) relations of local Lutheran Psalm singing tradition, as well as its perspectives at present and for the future. The second aim was to find out and to elaborate generally wider research methods, possible not just for spe­cialised (linguistic, ethnomusicological, etc.) investigations, but usable for complex interdisciplinary ex­plorations. We have a great hope for interdisciplinary and socio-cultural anthropological perspectives here at present and in all the future. [text from author]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36825
Updated:
2021-02-10 17:51:26
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: