Ein Phraseologisches Lernerwörterbuch? Warum denn nicht!

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Ein Phraseologisches Lernerwörterbuch? Warum denn nicht!
Alternative Title:
Mokomasis frazeologijos žodynas? Kodėl gi ne!
In the Journal:
Kalbotyra. 2012, t. 64(3), p. 60-77
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antraštinis žodis; Frazeografija; Frazeologizmai; Lematizacija; Mokomasis frazeologijos žodynas; Semantinis laukas; Educational dictionary of phraseology; Headword; Lematization; Lemmatisation; Phraseography; Phraseologisms; Phraseology; Semantic field.
Keywords:
LT
Antraštinis žodis; Frazeografija; Frazeologizmai; Lematizacija; Mokomasis frazeologijos žodynas; Semantinis laukas.
EN
Headword; Lematization; Lemmatisation; Phraseography; Phraseology; Phraseologisms; Semantic field.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomos trikalbio vokiečių, lietuvių ir lenkų kalbų mokomojo frazeologijos žodyno, skirto moksleiviams ir studentams, sudarymo problemos. Straipsnio tikslas – išanalizuoti, kokiu optimaliausiu būdu galima išspręsti šias problemas: frazeologizmų lematizaciją, jų išdėstymo principus, antraštinių formų pateikimą, deskriptorių, kilmės aiškinimo, vartosenos ir pragmatinių komentarų, nuorodų ir pavyzdžių pateikimo galimybes. Sprendžiant šias problemas nustatyta, kad būtina sudaryti žodyno rašymo etapus, parengti frazeologinį antraštyną, kuris atspindėtų į žodyną įtraukiamus semantinius laukus, ypatingą dėmesį teikiant frazeologizmų denotacinių, konotacinių ir kultūrologinių reikšmių aprašymui. Straipsnyje aptariama žodyno apimtis ir struktūra, žodyno apipavidalinimo galimybės, pateikiamų frazeologizmų tipai, siekimas pateikti bendrinės ir dalykinių kalbų frazeologijos pavyzdžius. [Iš leidinio]

ENThe article describes the problems of compiling the trilingual German, Lithuanian, and Polish learner’s phraseology dictionary for pupils and students. The objective of the article is to analyse the most optimal way for resolving the following problems: the lemmatisation of phraseological units, principles of their arrangement, presentation of titulary forms, interpretation of descriptors and origin, and possibilities of their usage and pragmatic comments, references, and examples. When resolving these problems, it was established that it was necessary to establish stages of the compilation of the dictionary, to prepare a phraseological nomenclature, which would reflect the semantic fields to be included in the dictionary, while placing particular emphasis on the description of denotative, connotative, and culturological meanings of phraseological units. The article discusses the scope and structure of the dictionary, options of the design of the dictionary, types of phraseological units presented, and pursuit to present examples of phraseological units of the standard and professional languages.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35841
Updated:
2018-12-17 13:15:37
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: