Allusive Phraseologismen und ihre lexikographische Markierung

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Allusive Phraseologismen und ihre lexikographische Markierung
Alternative Title:
Aluzyviniai frazeologizmai ir jų leksikografinis žymėjimas
In the Journal:
Kalbotyra. 2008, t. 59 (3), p. 175-182
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Alusyvinis frazeologizmas; Aluzyviniai frazeologizmai; Frazeologija; Frazeologizmas; Frazeologizmų žodynai; Allusive phraseologisms; Alusive phraseologism; Dictionary of phraseologisms; Phraseologisms; Phraseology.
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology.
Summary / Abstract:

LTAluzyviniai frazeologizmai yra žymi stabiliųjų žodžių junginių dalis, esanti šiuo metu frazeologijos tyrimų dėmesio centre dėl savo frazeodidaktinės svarbos. Jie įkūnija Vakarų civilizacijos kondensuotą istoriją (Bibliją, antikos autorius, citatas iš nacionalinių literatūrų, šalityrą, papročius, tautosaką, kultūrą, mitologiją ir pan.), reikalaujančią originalių tekstų žinojimo. Aluzyviniai frazeologizmai iš esmės prisideda prie besimokančiojo savišvietos ar jo ugdymo civilizacijos kultūros, istorijos, mitologijos ir kitais klausimais. Straipsnyje pateikiama frazeologizmų klasifikacija bei siūlymai, kaip galima būtų smulkiau klasifikuoti aluzyvinius frazeologizmus. Lyginami įvairūs frazeologijos žodynai, norint nustatyti aluzyvinių frazeologizmų skaičių ir tai, ar jie žymimi ar nežymimi žodynuose, ar jie paaiškinami vartotojui, ar tas paaiškinimas yra paviršutinis ar išsamus. Tuo pat metu aprašomos iškylančios leksikografinės problemos bei pateikiami pasiūlymai, kaip optimizuoti informaciją apie aluzyvinius frazeologizmus frazeologijos žodynuose. [Iš leidinio]

ENAllusive phraseological units are a significant part of stable word combinations, which is currently in focus of phraseology research due to its phraseodidactical importance. They epitomize the condensed history of Western civilisation (the Bible, ancient authors, quotes from national literature, country studies, customs, folklore, culture, mythology, etc.), which requires knowledge of original texts. Allusive phraseological units basically contribute to the self-education or education of the learner on the issues of civilisation culture, history, mythology, etc. The paper presents the classification of phraseological units and proposals how allusive phraseological units should be further classified. Different dictionaries of phraseology are compared in order to establish the number of allusive phraseological units and whether they are marked in dictionaries, explained to users and whether the explanation is superficial or detailed. The paper describes lexicographical problems and presents proposals how to optimise information about allusive phraseological units in dictionaries of phraseology.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20276
Updated:
2018-12-17 12:20:53
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: