Kriterinio vertinimo ir kokybinės grįžtamosios informacijos taikymas kalbėjimo užsienio kalba įgūdžiams lavinti e. mokymo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriterinio vertinimo ir kokybinės grįžtamosios informacijos taikymas kalbėjimo užsienio kalba įgūdžiams lavinti e. mokymo/si kontekste
Alternative Title:
Application of criteria- referenced assessment and qualitative feed-back to develop foreign language speaking skills in the context of e-teaching/learning
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2008, Nr. 5, p. 152-171
Keywords:
LT
Ugdymas / Education; Užsienio kalba / Foreign language.
Summary / Abstract:

LTGrįžtamoji informacija yra vienas iš aukštojo mokslo kokybę lemiančių veiksnių. Šis veiksnys ypač svarbus e. mokymui/si, kur tiesioginis dėstytojo ir besimokančiojo bendravimas pakeičiamas virtualiu. Kaip kokybinė grįžtamoji informacija, kuri kitaip dar vadinama grįžtamuoju ryšiu (angl. feed-back; žr. sąvokų apibrėžimus), gali padėti efektyviau mokyti/s užsienio kalbos pasirinkus e. Mokymo/si kursą? Straipsnyje keliama hipotezė, kad kokybinės grįžtamosios informacijos aiškumas ir tikslumas, šios informacijos teikimo sistemiškumas ir individualumas bei vertinimo kriterijai, pateikiami e. kurso klausantiems studentams iš anksto, yra efektyvi jų užsienio kalbos įgūdžių gerinimo priemonė. Kvazi– eksperimentas, atliktas Alytaus kolegijoje 2008 m., parodė, kad iš anksto apibrėžti ir aptarti vertinimo kriterijai, savalaikis ir sistemingas grįžtamosios informacijos teikimas didelei daliai studentų padėjo pagerinti prancūzų kalbos nepertraukiamos žodinės raiškos pasiekimų rezultatus. [Iš leidinio]

ENResponsive information is one of the factors that determine the quality of higher education. The factor is especially important for eLearning where a direct communication between a lecturer and a student is replaced with a virtual one. How may a qualitative responsive information, in other words feedback (see the definitions of key words), help study foreign languages more effectively when choosing eLearning course? The article proposes a hypothesis that the clarity and precision of qualitative feedback, a systematic and individual presentation of the information as well as evaluation criteria, introduced to the students of eCourse in advance is an effective means to improve their foreign language skills. Quasi-experiment conducted in Alytus College in 2008 revealed that the criteria defined and discussed in advance and well-timed and disciplined provision of feedback helped the majority of students improve their achievements in French continuous oral expression. [From the publication]

ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Nuotolinio mokymo(-si) turinio kokybės reflektyvaus vertinimo projektavimas : disertacija / Airina Volungevičienė. Kaunas, 2008. 174, [36] p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17261
Updated:
2018-12-17 12:16:25
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: