The Idea of mass culture in the technologized context of lifelong learning from the philosophical perspective of Ortega y Gasset

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Idea of mass culture in the technologized context of lifelong learning from the philosophical perspective of Ortega y Gasset
Alternative Title:
Masės kultūros idėjos technologizuojamame mokymosi visą gyvenimą kontekste iš Ortegos y Gasseto filosofinės perspektyvos
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2020, t. 31, Nr. 3, p. 198-208
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ortega y Gasseta; Masių kultūra; Technologizacija; Virtuali mokymosi aplinka; Mokymasis visą gyvenimą; Studentų požiūris; Ortega y Gasset; Mass culture; Technologization; Lifelong learning; Student’s attitude.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Masių kultūra; Ortega y Gasseta; Studentai / Students; Technologizacija; Virtuali mokymosi aplinka.
EN
Lifelong learning; Mass culture; Ortega y Gasset; Student’s attitude; Technologization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos švietimo prieinamumo didinimo, naudojant virtualias mokymosi aplinkas, pasekmės – masės žmogaus suklestėjimas ir individualaus požiūrio eliminavimas. Siekdami padaryti švietimą prieinamą visiems, suvienodiname sąlygas: technologizuodami mokymosi procesą per virtualias mokymosi aplinkas suteikiame patogumo naudotis lygį, kuris nukreipia dėmesį nuo esmės – asmenybių ugdymo elito kultūros kūrimo. Pasak Ortegos y Gasseto, masinė kultūra, masėms skirta informacija ir aplinka užvaldo individualumą praradusio masės žmogaus sąmonę ir negrįžtamai nutolina žmogaus domėjimąsi būties prasme. Straipsnyje analizuojama mokymosi visą gyvenimą plėtotės technologizacija, jos progresyvūs ir destruktyvūs aspektai. Technologizacija, atrodytų, neišvengiama XXI amžiaus pradžios švietimo sistemos dalis. Technologizacija palengvina mokymą(si), daro jį patrauklesnį, prieinamesnį, patogesnį, individualesnį, efektyvesnį tačiau vis dar kyla abejonių dėl jos veiksmingumo ir efektyvumo (Price, Kirkwood 2014; Englund, Olofsson, Price 2017). Kokie veiksniai skatina mokymosi visą gyvenimą plėtotę ir technologizaciją? Kokie studentų išskiriami privalumai ir trūkumai naudojant virtualias mokymosi aplinkas ir ką tai suponuoja? Ar tai nėra masių kultūros suklestėjimas ir masių žmogaus ugdymas?. [Iš leidinio]

ENThe article discusses consequences of increasing accessibility of education employing virtual learning environments. The main focus is laid on two consequences, i.e. on flourishing of mass-man and elimination of individual attitude. Seeking to ensure accessibility of education to everybody, equal conditions are introduced: technologization of the learning process through virtual learning environments leads to assurance of the level of convenient use, which diverts the attention from the essence, i.e. from the creation of elite culture in personality education. According to Ortega y Gasset, mass culture, information for the masses and environment overwhelm consciousness of an individual, who has lost his/her individuality, and irreversibly take an individual away from his/her interest in the meaning of existence. The article focuses on the technologization of lifelong learning development, its progressive and destructive aspects. Technologization seems to be an integral component of the system of education in the 21st century. It also facilitates teaching/learning, makes it more attractive, accessible, convenient, individualised and efficient, although its efficiency and effectiveness are still questioned (Price, Kirkwood 2014; Englund, Olofsson, Price 2017). What factors encourage development and technologization of lifelong learning? What advantages and disadvantages of using virtual learning environments are distinguished by students and what does this presuppose? Does not this lead to flourishing of mass culture and mass-man education?. [From the publication]

DOI:
10.6001/fil-soc.v31i3.4267
ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86242
Updated:
2021-01-12 21:39:07
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: