Protestantiška tradicija ir evangeliška giesmė Mažojoje Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Protestantiška tradicija ir evangeliška giesmė Mažojoje Lietuvoje
Alternative Title:
Protestant tradition and evangelical song in Lithuania Minor
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2002, 3, p. 128-141
Keywords:
LT
Choras; Evangelikai liuteronai; Evengelikai liuteronai; Giemynai; Giesmynai; Karaliaučius; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; M.Mažvydas; Mažoji Lietuva; Protestantizmas; Reformacija; Rytprūsiai; Susirinkimai; V. Grigalaitis; Vydūnas (Wilhelm Storost; Vilhelmas Storostas, Storosta); 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; 20 amžius.
EN
Assemblies; Books of songs; Chorus; East Prussia; Evangelical Lutherans; Hymnals; Klaipėda's region; Konigsberg; Lithuania Minor; M.Mažvydas; Protestantism; Reformation; The Klaipėda region; V. Grigalaitis; Vydūnas; XVI-XX th..
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - atskleisti Reformacijos ir protestantizmo idėjų bei nuostatų poveikį Mažosios Lietuvos lietuvių evangelikiškai giesmei ir giedojimo tradicijai, iš jos kilusiems kitiems šio krašto muzikinės kultūros reiškiniams. Reformacinis judėjimas, sudaręs sąlygas reikštis tautų kūrybingumui, sąlygojo lietuviškos protestantiškos giesmės bei visuotinio bendruomeninio giedojimo atsiradimą, nulėmusį XV-XX a. pr. muzikinės raiškos kryptis Mažojoje Lietuvoje. Aptariama: lietuvių evangelikiškos liuteroniškos giesmės, giedojimo tradicijos raida, paplitimo erdvė (bažnyčia, mokykla, surinkimai, giedotojų draugijos); Evangelijos surinkimų įtaka ir svarba giedojimo tradicijos įsitvirtinimui; Sandoros ir Jaunųjų sandoros draugijų, Vydūno įnašas į religinio chorinio giedojimo plėtotę ir kt. Tyrimo objektas - Mažosios Lietuvos muzikiniai reiškiniai, susiję su protestantiška kultūra. [Iš leidinio]

ENProtestant evangelical culture affected all cultural areas in Lithuania Minor including musical culture. Individual and quite developed musical culture of Lithuanians who called themselves lietuvininkai under the sway of spiritual climate of the Reformation survived until the middle of 20 century. It was expressed first of all by singing evangelical Lutheran songs, creation, publication of song books, widely prevalent religious movement of assemblies that represented itself mainly through singing. The crucial impact of Königsberg University was felt for nurturing Protestant traditions in Lithuania Minor. It became the main institution for the training of evangelical Lutheran priests, workers in the area of Lithuanian writing, art and music. Protestant Königsberg University laid the foundations for the individual development of the musical culture of Lithuania minor - ethnical and professional spread of evangelical Lutheran song. Evangelical Lutheran societies such as Sandora (Concord) and Jaunųjų sandora (Concord youth) appealed to the Protestant attitudes of spiritual nurture of people. These societies achieved their objectives with the help of song and choral singing.Famous Lithuania Minor culture and art personality Vydūnas who came to the fore under the influence of traditions of the Reformation contributed greatly to the development of evangelical musical culture in this region. Tilsit Lithuanian chanters society and other groups of chanters in Lithuania Minor propagated harmonized evangelical Lutheran song in the level of concert. Aside from the church, schools in Lithuania Minor, with singing as its major discipline, nurtured evangelical songs. From 1923, with the incorporation of the Klaipėda region into the territory of Lithuania Lutheran song began to lose its importance. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35638
Updated:
2018-12-17 11:04:27
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: