Protestantiškasis choralas. Protestantiškojo choralo išdailos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Protestantiškasis choralas. Protestantiškojo choralo išdailos
Alternative Title:
Protestant Choral. Embellishments of the Protestant Choral
In the Book:
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals.
Summary / Abstract:

LTStudija tyrinėja Reformacijos laikų Vokietijos muzikos emblemos - protestantiškojo choralo - radimosi, funkcionavimo ir integravimo į naujas kompozicijas aspektus. Dėmesys skiriamas autentiškų monodinių choralų formų ypatybių išskyrimui bei choralinių išdailų (ypač Kantionalsatz) funkcijų apibūdinimui. Kantionalsatz harmoninės struktūros specifiškumas atliepia baroko epochai būdingą modalinės – tonacinės sitemos sąveikos modelį. J.S. Bacho kompozicijose išryškėja savita protestantiškojo choralo traktuotė, želgiant kaip į sakralią universaliją, įkvėpimo šaltinį, tikėjimo simbolį, kurio skambesys išreiškiamas tobula intonacine forma. Bacho Kantionalsatz kompozicinės polimelodizmo ir harmoninio kontrapunkto ypatybės susiję su choralo ir komentuojančių sluoksnių (kontrapunktų) kontrasto principu. Toks kontrastas kartkartėm peraugdavo į dermės atspalvių, modalaus/tonalaus, atramos centrų vienalaikę priešpriešą. Studijoje gvildenamos protestantiškojo choralo projektinių funkcijų problemos: 1) choralo įdiegimo į choralines išdailas technologijų klausimas bei 2) choralo vaidmuo organizuojant jį adaptuojančių kompozicijų kontrafaktūras (kontrapunktuojančius sluoksnius). Naujame tekste choralas funkcionavo kaip: cantus firmus, imitacijos proposta, koloruojama (coloraturas) melodija, varijuojama medžiaga, kaip tematizmo intonacinė prielaida. Turtinga manierų, stilių, išdailų technikų bei protestantiško choralo antrinio funkcionavimo formų įvairovė nulėmė išskirtinę šių kompozicijų reikšmę vokiečių muzikinėje kultūroje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Protestantiškasis choralas; Bažnytinė giesmė; Polifonija; Melodija.

ENThe study looks into the aspects of origin, functioning and integration into new compositions of the symbol of the German music of the Reformation period – the Protestant choral. Distinguishing of the properties of the authentic monodic forms of chorals and description of functions of choral embellishments (Kantionalsatz in particular) are in the spotlight. Specificity of the Kantionalsatz harmonic structure reflects the correlation model of the modal-tonal system incident to the baroque epoch. In J.S. Bach’s compositions, the Protestant choral is distinguished as a sacred universal, the source of inspiration, symbol of belief, sound of which is expressed in a perfect intonation form. Peculiarities of compositional polymelodics and harmonic counterpoint of Bach’s Kantionalsatz are related to the principle of contrast of the choral and the commenting lines (counterpoints). From time to time, such contrast used to grow into simultaneous contraposition of tune tones, modal vs. tonal, pivot points. The study deals with the problems of the designed functions of the Protestant choral: 1) the issue of technologies of implementation of the choral in choral embellishments and 2) the role of the choral in organisation of counterfactures (counterpointing lines) of the compositions adapting the choral. In the new text the choral functioned as: cantus firmus, imitation proposta, coloured (coloraturas) melody, varied material, as intonational presumption of themes. Abundant multiplicity of genres, styles, embellishment techniques and secondary functioning forms of the Protestant choral predetermined exceptional meaning of the compositions in the German music culture.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6821
Updated:
2018-08-25 18:39:29
Metrics:
Views: 96
Export: