Konstitucinių vertybių pusiausvyra ir jos pagrindimas konstitucinėje jurisprudencijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinių vertybių pusiausvyra ir jos pagrindimas konstitucinėje jurisprudencijoje
Alternative Title:
Balance of constitutional values and it‘s justification in the constitutional jurisprudence
In the Journal:
Konstitucinė jurisprudencija. 2008, Nr. 2, p. 134-157
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama problema - ar žmogaus teisių ir viešojo intereso sandūros nagrinėjimo procesas (siekiant užtikrinti jų pusiausvyrą) bei jo rezultatas konstitucinių vertybių teorijos kontekste yra racionaliai pateisinami. Siekiama išnagrinėti tam tikrus konstitucinių vertybių pusiausvyros principo aiškinimo ir taikymo konstitucinėje jurisprudencijoje aspektus. Tikslo siekiama analizuojant konstitucinių vertybių darnos reikalavimo “kilmę“, darnios žmogaus teisių ir laisvių sistemos įtvirtinimą konstitucinėje jurisprudencijoje, nagrinėjant žmogaus teisių ir laisvių, kitų konstitucinių vertybių konfliktų situacijas. Sprendimui dėl jų Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pasirinko vieną iš žmogaus teisių ir viešojo intereso derinimo, t. y. jų pusiausvyros siekimo, būdų - žmogaus teisių ribojimą. Siekiant išsiaiškinti konstitucinių vertybių “pasvėrimo“ rezultato pagrindimą, nagrinėjama, kaip žengiamas proporcingumo tyrimo žingsnis, vadinamas pusiausvyros reikalavimu arba konfliktuojančių interesų ir teisių pusiausvyra. Daroma išvada, jog straipsnyje nagrinėtais atvejais konstitucinių vertybių “pasvėrimo“ rezultatą pateisina konstitucinis jo pagrįstumas, t. y. neabsoliučių žmogaus teisių ribojimas siekiant užtikrinti viešojo intereso apsaugą konstitucinis įtvirtinimas (konstitucinė galimybė riboti žmogaus teises ir laisves, kai tai būtina demokratinėje visuomenėje, siekiant apsaugoti konstituciškai svarbius tikslus) ir loginis priimamo sprendimo pagrįstumas.Reikšminiai žodžiai: Konstitucija; Konstitucinis Teismas; Konstitucinė doktrina; Konstitucinė jurisprudencija; Konstitucinė justicija; Konstitucinės vertybės; Vertybių konfliktas; Viešasis interesas; Viešieji interesai; Žmogaus teisės; Conflict of values; Constititutional jurisprudence; Constitution; Constitutional Court; Constitutional doctrine; Constitutional jurisprudence; Constitutional values; Human rights; Public interest; Public interests.

ENThis article deals with the problem whether adjudication of conflict between human rights and public interest (in order to guarantee their balance) and its result in the context of the theory of constitutional values is justified rationally. The purpose of the article is to examine the aspects of interpreting and application of the principle of balance of constitutional values in the constitutional jurisprudence. In order to reach this goal in the article it’s analyzed: the derivation of the requirement of consistency of constitutional values, the settlement of consistent system of human rights in the constitutional jurisprudence, the situations of conflict between human rights and other constitutional values. The Constitutional Court chose one of the way to settle this conflict in order to harmonize the human rights and public interest and to reach their balance – the restriction of human rights. The author of this article seeking to find the justification of the result of balancing of constitutional values examines the process of applying the third step of the proportionality test which is called the requirement of balance or the balance of conflicting interests and rights. It is concluded that the result of balancing of constitutional values in the cases, analyzed by the author, is justified by its constitutional regulation demanding to limit non absolute human rights when it’s necessary in the democratic society to safeguard public interest and by logical justification of the reached judgement. [text from author]

ISSN:
1822-4520
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35374
Updated:
2021-03-12 18:16:14
Metrics:
Views: 35    Downloads: 8
Export: