Žmogaus teisių katalogas : Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisinės aktualijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus teisių katalogas: Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisinės aktualijos
Alternative Title:
  • The catalogue of human rights: legal issues in the Republic of Lithuania and the European Union
  • Catalogue of human rights: legal actuality of the Republic of Lithuania and the European Union
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 4 (82), p. 6-12
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas žmogaus teisių ir laisvių sampratai, kuri analizuojama remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, tarptautiniais įsipareigojimais ir Europos Sąjungos konstitucinės sutarties nuostatomis. Straipsnyje taikomi analitinio tyrimo, normatyvinis ir deskriptyvinis metodai. Teigiama, kad egzistuojanti žmogaus teisių ir laisvių įvairovė sudaro pagrindus teises ir laisves klasifikuoti ir sujungti į žmogaus teisių katalogą. Žmogaus teisės ir laisvės yra visuotinai pripažintos vertybės, užtikrinamos pirmiausia fundamentaliais principais. Šie principai užtikrina žmogaus teisių ir laisvių gynimo stabilumą ir kartu raidos dinamiškumą. Valstybė ir žmogus, kaip du subjektai, veikia savarankiškai savo teisinio statuso pagrindu. Individas turi vadovautis ne tik įstatymais ir teisės normomis, jis gali reikalauti, kad valstybė užtikrintų atitinkamą pilietinių, politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių lygmenį. Žmogaus teisėms reikalingas tam tikras užtikrinimas: teisinė sistema, plačiai paplitusi nuomonė ir palaikymas, tarptautinė tvarka. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: žmogaus teisės ir laisvės; žmogaus teisių sistema; Human rights and liberties; System of human rights.

ENThe article aims to analyse the notion of human rights and freedoms on the basis of the legal documents of the Republic of Lithuania, her international obligations and the provision of the European Union’s Constitutional treaty. The article applies analytic, normative and descriptive research methods. It argues that the existing diversity of human rights and freedoms permits the classification and unification of the rights and freedoms into the human rights catalogue. Human rights and freedoms are universally recognised values guaranteed primarily by the fundamental principles. These principles ensure the stability of the protection and, simultaneously, the dynamic development of human rights and freedoms. The state and the human being function separately as two subjects on the basis of their legal status. The individual must follow the laws and legal norms but may demand that the state ensures the required level of civil, political, economic, social and cultural rights. Human rights require certain protection, which is provided by the legal system, the widespread beliefs and support, and the international order.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6748
Updated:
2018-12-17 11:49:29
Metrics:
Views: 39    Downloads: 9
Export: