Охрана государственной границы : применение насилия и охрана прав личности

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Охрана государственной границы: применение насилия и охрана прав личности
Alternative Title:
Protection of the state border: use of violence and protection of human rights
Keywords:
LT
Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTMoralės normos, visuomenės nuomonė ir įsitikinimai ne visada yra pakankami teisės normų įgyvendinimo užtikrinimui. Todėl teisės normų įpareigojimai yra užtikrinami pasitelkiant valstybės prievartos priemones. Turintys atitinkamus įgaliojimus pareigūnai turi teisę panaudoti prievartą, kai būtina užkirsti kelią teisės pažeidimams, sulaikyti juos padariusius asmenis ir kitais atvejais, saugant bei ginant asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus. Prievartos priemonių naudojimas gali pažeisti asmens, prieš kurį minėtos priemonės naudojamos, teises, todėl naudojamos priemonės, ribojančios asmens laisvę, turėtų būti reguliuojamos teisės normų. Pareigūnas turi tam tikrą diskreciją pasirinkdamas naudotinos prievartos rūšį, tačiau ši diskrecija pasireiškia tik švelnesnės prievartos formos pasirinkimu. Įstatymų numatytais atvejais ir tvarka pareigūnams leidžiama naudoti psichinę ar fizinę prievartą, šaunamąjį ginklą bei sprogstamąsias medžiagas. Šaunamojo ginklo naudojimas yra labiausiai pavojinga prievartos prieš asmenį priemonė. Valstybės sienos apsaugos įstatymas pareigūnams, kurie naudoja šaunamuosius ginklus suteikia plačią diskreciją veikti. Straipsnyje analizuojamas teisės normų, kurios nustato prievartos priemonių naudojimą, suderinamumas su Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintomis nuostatomis dėl žmogaus teisių. Straipsnio pabaigoje pateikiami pasiūlymai, kaip tobulinti egzistuojantį teisinį reguliavimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Valstybės sienos apsauga; Prievarta; Protection of the state border; Use of violence.

ENMoral norms, public opinion or beliefs are not always sufficient for ensuring realization of legal norms. Therefore, the obligation of law is ensured by invoking assistance of the State under compulsion. Officials possessing corresponding authorizations in the cases provided by laws are entitled to use compulsion when it is necessary to prevent legal violations, detain the persons who have committed them and other cases during protection and defence of the legitimate interests of a person, society, state. As the usage of compulsion measures in all cases limits the opportunity of a person, against whom these measures are taken, to act according to his will, the use of measures limiting the freedom of a person must be regulated by legal norms leaving to the officer discretion rights manifesting only by choosing soft form of compulsion. The use of firearms is the most dangerous type of compulsion against a person. The state border guard law gives a wide discretion to act to the officials who use firearms. The co-ordination of legal norms that set the usage of compulsion measures with the regulations foreseen in the constitution of Lithuanian Republic have been analyzed in the article. The suggestions how to improve legal regulation are given as well. [From the publication]

ISBN:
9984143236
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6236
Updated:
2020-11-26 20:44:17
Metrics:
Views: 30
Export: