Darbo teisės šaltiniai Lietuvoje 1990-2010 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo teisės šaltiniai Lietuvoje 1990-2010 m
Alternative Title:
Sources of labour law in Lithuania during 1990-2010 m
In the Book:
Socialinė raida ir politika. Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2011. P. 155-172. (Aktualūs socialinės politikos klausimai ; 9)
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law; Teisės mokslas / Legal science.
Summary / Abstract:

LTLietuvai 1990 m. atkūrus nepriklausomybę, neišvengiamai teko reformuoti ir jos teisinę sistemą – buvo būtina reformuoti ne tik politinius ar ekonominius santykius, reikėjo įtvirtinti ir vis didesnę reikšmę įgaunančius rinkos santykius. Rinkos ekonomikos principais grindžiamos demokratinės teisinės valstybės kūrimas tapo pagrindiniu Lietuvos teisės sistemos, įskaitant ir darbo santykius, reformos tikslu. Darbo santykių reformai teko sunkus uždavinys – ne tik sukurti naujas teisės normas įvertinant šalyje vykstančius socialinius ir ekonominius pokyčius, bet ir reglamentuoti darbo teisinius santykius, laikantis konstitucinių principų ir rinkos ekonomikos keliamų uždavinių bei tikslų. Straipsnyje bus apžvelgti kai kurie darbo teisės šaltinių raidos 1990-2010 metais klausimai, įvertinant visuomenines ir ekonomines šio laikotarpio sąlygas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo teisė; Darbo teisės aktai; Darbo teisės mokslas; Darbo teisės šaltiniai; Darbo teisės šaltinių raida; Teisės sistemos reforma; Labour law; Labour law science; Labour law sources; Labour legislation; Reform of legal system; Sources of labour law.

ENThis article analyses some issues of labour law development in Lithuania during the years 1990-2010, article also assessed the social and economic conditions of the question period. After the restoration of Lithuanian independence in 1990, necessarily there were the need to reform its legal system - not only political and economic relations, it was necessary to reform and consolidate the market relations. The democratic country based on market economy principles has become the main purpose of Lithuanian law system reform, including labour relations. Labour relations reform faces a difficult task - not only to create new legal standards, but to regulate the labour law relations, in accordance with the constitutional principles and also the challenges and goals of market economy. In 2003 Labour Code came into force and became the main country's act regulating the labour law. In addition to the Labour Code (other laws and their implementing regulations), labour law is governed by collective agreements. The collective agreements are a unique source of labor law, which seeks to improve the situation of workers in relation to the statutory position. [text from author]

ISSN:
1648-6269
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34865
Updated:
2019-03-22 17:48:39
Metrics:
Views: 42    Downloads: 9
Export: