Pajamų iš akcizų ir jų surinkimą lemiančių veiksnių analizė 2005–2014 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pajamų iš akcizų ir jų surinkimą lemiančių veiksnių analizė 2005–2014 m
In the Book:
VU EF studentų mokslinės draugijos konferencija, 2015. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. P. 74-82
Keywords:
LT
Akcizai; Akcizas; Biudžeto pajamos; Mokesčio objektas; Pajamos; Prekės; Regresinė analizė; Valstybės biudžetas; Veiksniai.
EN
Budget revenues; Excise duties; Excise duty; Factors; Goods; Income; Regression analysis; State budget; Tax object.
Summary / Abstract:

LTAkcizai – netiesioginis mokestis, pagal valstybės biudžeto pajamų dydį, Lietuvoje užimantis antrąją vietą (po PVM), dažnai autorių vertinamas prieštaringai. Išskiriamos tiek progresyvumo didinimo, tiek diskriminacinės savybės. Pagal akcizais apmokestinamų prekių grupes, daugiausia pajamų analizuojamu laikotarpiu buvo surinkta už energinius produktus, antroje vietoje už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, o trečioje vietoje – už tabaką. Vertinant pajamų surinkimą, pastebima, kad didžiąją dalį analizuojamo laikotarpio biudžeto pajamų iš akcizų planas nebuvo vykdytas, tačiau 2014 m. surinkta kiek daugiau nei planuota. Taigi, svarbu įvertinti veiksnius, lemiančius pajamų iš akcizų surinkimą, kas leistų ne tik efektyviau planuoti būsimas biudžeto pajamas, bet ir užtikrinti jų surinkimą. [Iš leidinio]

ENThe excise is an indirect tax according to the size of the state budget revenue and in Lithuania it is in the second place (after the VAT). Many authors often controversially evaluate the tax. Both the progressive increase and discriminatory features are distinguished. According to the categories of theexcise tax, during the analysed period the highest income was collected from energy products. Ethyl alcohol and alcoholic beverages were in the second place and in the third place -Tabaco. Evaluating the collection of the tax revenues it can be seen that in most of the analysed period the plan for budget revenues from excise was not carried out, however more than planned was collected in 2014. For these reasons, it is important to evaluate the actions that influence the revenues from excise because that would allow not only to effectively plan the future budget revenues but also to ensure their collection.

ISBN:
9786094596773
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62027
Updated:
2020-04-28 15:35:38
Metrics:
Views: 22
Export: